Nederlands | Français Belgium

Aon’s Benefits Survey 2022: werkgevers evolueren van klassieke verzekeringsprogramma’s naar een overkoepelend wellbeing-beleid

 

Werkgevers begrijpen stilaan dat voorkomen beter is dan genezen

Diegem, 21 maart 2022 - Aon België, adviseur van talrijke Belgische bedrijven voor risico-, gezondheids-, vermogens- en (her)verzekeringsbeheer, maakt vandaag de resultaten bekend van haar Benefits Survey 2022*. Dit onderzoek bij meer dan 250 Belgische bedrijven brengt de kwaliteit in kaart van de gezondheidszorg- en invaliditeitsdekkingen van Belgische werkgevers. Uit de bevindingen blijkt duidelijk dat veel werkgevers evolueren van klassieke verzekeringsprogramma’s naar een overkoepelend wellbeing-beleid waarin ze aandacht besteden aan preventie, reïntegratie en psychologische begeleiding. De Benefits Survey, de eerste sinds de coronacrisis, biedt een nauwkeurige en actuele benchmark binnen de sector van de ‘employee benefits’.

Wie betaalt de kosten van onze gezondheidszorg?
De kosten voor onze gezondheidszorg nemen jaar na jaar toe en stijgen sneller dan het BNP. Ze zijn sinds het begin van deze eeuw meer dan verdubbeld* en ramingen van het Federaal Planbureau geven aan dat deze uitgaven waarschijnlijk nog tot 2050 voortdurend zullen stijgen.

Op dit moment wordt driekwart van de zorguitgaven gedragen door de overheid. Een vierde blijft gefinancierd door de mutualiteiten, privé- en werkgeversverzekeringen of door de patiënt zelf. De resterende kosten bedragen gemiddeld €87/maand per Belg, een stijging van meer dan 10% sinds 2013. Dit aandeel blijft stijgen en de resultaten van de Benefits Survey geven stof tot nadenken om bijvoorbeeld de franchise voor een éénpersoonskamer bij hospitalisatie te herzien.

Het is duidelijk dat een bijkomende gezondheidszorgverzekering een belangrijk onderdeel is van het salarispakket indien werkgevers hun werknemers (en hun gezinsleden) willen beschermen bij hospitalisatie of een ernstige ziekte, zegt Werner Keeris, Managing Director Health & Wealth Solutions Aon België. We stellen echter vast dat in 95% van de plannen de aansluiting verplicht is voor werknemers maar dat dit in 7 op de 10 pakketten facultatief is voor gezinsleden. Ook de aansluiting van gepensioneerden in een collectief plan neemt sterk af.”

Werkgevers vinden ook steeds meer de weg naar plannen die ambulante zorgen dekken, een stijging van 80% t.o.v. 2015.

Wie betaalt de kosten van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid?
De nationale uitgaven voor arbeidsongeschiktheid zijn verdrievoudigd sinds 2000 en het aantal vergoedingsdagen vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid verdubbelde in diezelfde periode.

46% van de huidige verzekeringsplannen dekken de gevolgen van alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid (ook psychische aandoeningen en stressgerelateerde ziekten). Belgische werkgevers staan dus zeker open voor een overkoepelende aanpak maar er is nog werk aan de winkel om de verzekeringsplannen van de Belgische werknemers te optimaliseren.

Uit de survey komen ook nog enkele andere positieve evoluties. Reeds 64% van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen indexeren de invaliditeitsuitkering, de helft streeft naar een vervangingsgraad van 70% van het maandloon en meer dan 75% van de pakketten betaalt de uitkering na 1 maand wachttijd uit.

Preventie & mentaal welzijn
Tijdens de coronacrisis werd de nood aan meer aandacht voor mentale gezondheid zeer duidelijk. Een gezonde werknemer is een tevreden werknemer. We zien dan ook dat meer werkgevers plannen voorzien om gezondheidskosten te dekken maar ook dat ze meer aandacht hebben voor mentaal welzijn en preventie. Een afwezige werknemer kost de werkgever al snel meer dan 1.000 euro per dag en volgens statistieken van grote verzekeringsmaatschappijen is 1/3 van de langdurige afwezigheden te wijten aan psychische aandoeningen. Een goed preventiebeleid kan op dit vlak dus zeker een positief effect hebben.

Ook verzekeraars beginnen dit meer en meer in hun plannen op te nemen. Recente plannen bieden een betere dekking voor psychische aandoeningen en stressgerelateerde ziekten zoals vb anorexia, burn-out en depressie. Deze verzekeringen voorzien niet alleen in preventie en vergoedingen maar ook in psychologische begeleiding.

“Het is zeer bemoedigend om te zien dat Belgische werkgevers meer dan ooit openstaan voor een geïntegreerde zorgoplossing. Naast klassieke plannen rond hospitalisatie en invaliditeit, komt er aandacht voor reïntegratie, preventie en psychologische begeleiding. Alles samen is dat een evolutie naar een compleet wellbeing-beleid, wat gelukkig meer inhoudt dan een wekelijkse yogales op het werk, vervolgt Werner Keeris. Nieuwe tijden maar ook nieuwe uitdagingen… want nu de pandemie hopelijk op haar laatste benen loopt, moeten we ons ook de vraag durven stellen hoe we - gebaseerd op de insights van deze Survey – moeten omgaan met vb. homeworking/return2 office… ”

*De Benefits Survey 2022 heeft het niet over bijkomende pensioen- en overlijdensplannen. Deze plannen analyseren wij in onze “Pension Survey” (volgende editie in 2023).
**De kosten voor gezondheidszorg zijn tussen 2000 en 2018 gestegen van €21 naar €47 miljard