Nederlands | Français Belgium

Ruim 1 op de 3 bedrijven krijgt wagenpark niet elektrisch tegen 2026

 

Enquête AON en FLEET:

  • Bijna 7 op de 10 bedrijven worstelen met parkeerinfrastructuur

  • 3 op de 10 geen idee wie aansprakelijk is bij schade of brand aan laadpaal

  • Bijna 9 op de 10 werknemers krijgen geen opleiding rond correct laden

  • Slechts 1 op 3 bedrijven tracht laden aan duurdere snellaadpalen te ontmoedigen

Tegen 2026 genieten alleen nog volledig elektrische bedrijfswagens van de maximale fiscale voordelen. Ruim een derde van de bedrijven geeft vandaag echter aan dat ze niet tijdig klaar geraken met alle aanpassingen. Bijna 7 op de 10 ondernemingen worstelen met hun parkeerinfrastructuur en de extra risico’s rond brandveiligheid die de elektrificatie van hun bedrijfsvloot met zich meebrengen. 3 op de 10 heeft zelfs geen idee wie opdraait voor de kosten als een laadpaal van het werk in brand schiet bij een werknemer thuis. En nog opvallend: bijna 9 op de 10 werknemers krijgen geen opleiding om hun elektrische bedrijfswagen veilig en correct op te laden. Dat blijkt uit een online enquête van AON, marktleider op vlak van fleet risico management en verzekeringen voor bedrijfswagens, en FLEET, het vakblad voor fleet managers, bij 200 respondenten uit de sector.

De omslag naar een elektrisch wagenpark is bij de meeste bedrijven en ondernemingen definitief ingezet. Maar de switch van fossiele bedrijfswagens naar een (deels) elektrisch wagenpark roept bij veel bedrijven heel wat vragen op. Het volstaat namelijk niet de werknemers enkel een elektrische wagen te bezorgen. Er duiken heel wat extra praktische vragen op. Zijn er laadpalen nodig? Hoeveel dan? Moeten de werknemers ook thuis kunnen opladen? Hoe worden ze vergoed? En hoe zit het met de verzekering van schade veroorzaakt door een laadpaal? Het zijn deze onduidelijkheden die ervoor zorgen dat de omslag naar een elektrische bedrijfsvloot vertraging oploopt.

2026 komt te vroeg voor een derde van bedrijven
Dat er nog heel wat twijfels rijzen bij de fleet managers in ons land blijkt uit de online enquête van AON en FLEET afgenomen tussen 24/03 en 29/04 bij 200 respondenten.

Op de vraag of ze hun wagenpark tegen 2026 volledig geëlektrificeerd krijgen, antwoordt ruim een derde (35,7%) dat dit niet het geval zal zijn. Meest voorkomende obstakels zijn de laadinfrastructuur (zowel op het werk als bij de werknemer thuis), de lange levertermijnen van elektrische voertuigen, de vrees bij hun werknemers voor een te kleine actieradius of de car policy die helemaal moet hertekend worden.

“We zien heel wat vraagtekens en onbeslistheid als het over de parkeerinfrastructuur (blussysteem, brandveiligheidsplan of speciale verzekering) voor elektrische wagens gaat. 7 op de 10 respondenten (68,9%) geeft aan dat géén van bovenstaande elementen in orde is. 21,9% beschikt over een brandveiligheidsplan en slechts een kleine minderheid zegt te beschikken over een speciale verzekering voor het laadsysteem. Nochtans is het voor bedrijven fiscaal interessant om nog dit jaar werk te maken van een laadinfrastructuur: de investering is momenteel voor 200% aftrekbaar”, zegt Al Pijnacker, managing director Fleet bij AON.

Op 1 juli 2022 treedt een aangepast KB (Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen) in werking. Eén van de nieuwigheden betreft de verplichting – enkel voor nieuwe gebouwen – dat parkings met een oppervlakte van meer dan 250m² op iedere parkeerbouwlaag moeten uitgerust zijn met één van volgende beveiligingstypes: een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) en/of sprinkler, of een ventilatieopening.

Sinds 1 december 2021 is er een consensus dat alle Vlaamse hulpverleningszones de Regel van Goed Vakmanschap (RGV) Brandveiligheid (d.d. 16/09/2021), opgesteld door Fireforum, toepassen in alle adviezen inzake elektrische voertuigen in parkings. Intussen blijft het wachten op regelgeving door federale en/of regionale overheden.

Gebrek aan kennis
Ook over de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door een laadpaal heerst nog veel onduidelijkheid bij fleet managers. Op de vraag wie er aansprakelijk is bij schade of brand aan de laadpaal antwoordt 33,7% van de respondenten het niet te weten.

“Uit de cijfers blijkt eveneens dat bijna 9 op de 10 werknemers (85,2%) met een elektrische wagen geen opleiding kreeg in verband met het correct laden of de risico’s verbonden aan laden via het stopcontact. Hier schrikken we toch van. AON raadt fleet managers aan om wel degelijk aan preventie te doen, maar ook om jaarlijks de car policy te herbekijken, want dat is een levend iets. Ons doel is om de ‘total cost of risk’ te doen dalen. Met onze MaaS-oplossingen (Mobility as a Service) slagen we daar steeds beter in”, zegt Al Pijnacker, managing director Fleet bij AON.

Dure snellaadpalen
Dat fleet managers ook best nog een tandje bij mogen steken in het onder controle houden van die totale kosten, blijkt eveneens uit de enquête. Wie enkel snellaadt met zijn elektrische wagen, is vaak duurder af dan wie benzine of diesel tankt en slechts 31,6% van de respondenten probeert dit op de één of andere manier te beperken, hoewel het een risico is op extra kosten.

In volle transitie
De fleet sector is in volle transitie want de fiscaliteit stuurt onze wagenparken onverminderd richting elektrische wagens. Maar bij die overstap komen dus heel wat nieuwe factoren kijken waar niet iedereen vertrouwd mee is. Fleet managers die de overstap maken naar een elektrische vloot informeren zich dan ook best bij betrouwbare partners (leasemaatschappijen, laadpaalfabrikanten, fiscalisten,…) om niet voor verrassingen te komen staan.

“Er kunnen wel degelijk zware budgettaire gevolgen aan verbonden zijn voor zij die niet voorbereid zijn. Je zou maar eens een laadpaal plaatsen bij een werknemer die enkele maanden later het bedrijf verlaat zonder een goede overeenkomst op papier te hebben staan, of niet in orde zijn met de brandveiligheidsvoorschriften die binnenkort in werking treden. Zelfs de fiscaliteit is soms nog een vraagteken, want één vijfde van onze respondenten denkt dat elektrische voertuigen altijd 100% fiscaal aftrekbaar blijven, terwijl dit niet het geval is. Wie na 2026 een elektrische wagen leaset, ziet die aftrekbaarheid immers dalen tot 67,5% in 2031, afhankelijk van het moment van bestelling”, aldus Mika Tuyaerts, journalist bij FLEET.

Tot slot is het noodzaak om ook de kleine en middelgrote ondernemingen mee aan boord te krijgen want ze hebben een grote economische impact in ons land en vormen een cruciale schakel in de shift naar duurzame mobiliteit. Het mobiliteitsvraagstuk is voor veel ondernemingen vaak een complexe oefening. Maar mits de juiste analyse, begeleiding, financiering en verzekering kunnen bedrijven de juiste policy uitwerken voor een emissievrij wagenpark.