Nederlands | Français Belgium

Internationaal werken op afstand is een opkomende trend

 

Internationaal talent vraagt om een internationaal beleid

  • Focus op lokaal talent en evaluatie zakelijk reizen

  • Veiligheid en welzijn van werknemers grootste uitdaging bij verplaatsingen

Diegem 28 juni 2022 – Met de coronapandemie die op zijn eind loopt, herbekijken werkgevers het nut en de noodzaak van internationale zakenreizen. Nu het reizen in Europa geleidelijk weer op gang komt, ligt de focus meer op kwaliteit dan kwantiteit. Organisaties gaan daarnaast vaker op zoek naar lokaal talent en verwachten dat de inzet van buitenlandse detacheringen niet zal toenemen. Internationaal werken op afstand kan daarentegen wel helpen om de schaarste van talent op te lossen.

Dat blijkt uit het rapport International Mobility survey 2022 van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Aon heeft meer dan tweehonderd werkgevers uit verschillende sectoren ondervraagd over de recente ontwikkelingen die hen bezighouden en hun verwachtingen over internationale zakenreizen en mobiliteit voor het komende jaar. Deze bevindingen zijn vergeleken met het onderzoek in 2021 om trends in kaart te brengen.

Evaluatie internationale zakenreizen, vliegverkeer onder de loep

Evaluatie internationale zakenreizen, vliegverkeer onder de loep Na een lange periode met weinig tot geen reizen, is het zakelijk reisverkeer in de tweede helft van 2021 in Europa weer met mondjesmaat op gang gekomen. Bedrijven herbekijken het nut van internationale zakenreizen voor hun werknemers. De grootste uitdagingen zijn de algehele veiligheid (75%) en het welzijn (60%) van de medewerkers. Opvallend genoeg staat CO2-uitstoot (15%) als laatste in de lijst met belangrijkste uitdagingen voor organisaties en bedrijven.

In 2021 zijn vooral de werknemers in de verkoop (66%) en het management (65%) weer gaan reizen . Relaties en vertrouwen zijn belangrijke factoren voor hen en face-to-face contact levert dan ook een voordeel op. Binnen de sector training & onderwijs verwacht men dat het zakelijk reizen pas in 2022 of later weer toeneemt.

De ROI van een reis staat nu voorop: het nut van een bepaalde reis voor de organisatie en de voordelen ervan kunnen aantonen aan interne stakeholders zijn de belangrijkste criteria om te beoordelen of de reis nodig is. Steeds vaker stelt men de vraag of er daadwerkelijk gereisd moet worden of dat een online meeting ook tot de mogelijkheden behoort. Zakenreizen vragen ook de nodige voorbereiding. Bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving en de veiligheid en het welzijn van de medewerkers kunnen waarborgen. Het vliegtuig is ook niet langer heilig voor werkgevers als belangrijkste transportmiddel. Steeds meer grote bedrijven vragen hun werknemers met de trein of auto te reizen bij korte zakelijke reizen (minder dan 400-700 kilometer)

Focus op lokaal talent en remote werken

Tijdens de coronapandemie zijn internationale detacheringen bij 32,5% van de werkgevers gedaald. Internationale plaatsingen brengen veel uitdagingen met zich mee. Volgens de werkgevers is de grootste de veiligheid van de werknemers (49,7%). Andere belangrijke uitdagingen die ze noemen, zijn het kunnen werken met en begeleiden van iemand bij een detachering (36,2%), voldoen aan wet - & regelgeving (31,9%), gezondheid van de werknemers, kostenbeheersing, toegang tot gezondheidszorg en verzekerde benefits. Verwacht wordt dat werkgevers hun beleid rondom internationale detacheringen zullen evalueren op basis van deze uitdagingen. Aon ziet nu al een toenemende verschuiving en focus onder werkgevers op het inhuren van lokaal talent. Covid-19 heeft al een behoorlijke deuk geslagen in het vertrouwen van kandidaten als het op detacheringen aankomt. We verwachten dan ook dat het uitbreken van pandemieën en oorlogen de bereidheid van werknemers om nu al een internationaal avontuur aan te gaan, zal doen afnemen. Hierdoor zal het aantal internationale plaatsingen, ondanks de verwachte stijging van dit jaar, voorlopig niet op het niveau van voor de pandemie terugkeren.

Opkomende trend: internationaal werken op afstand

Een toenemende trend is het internationaal werken op afstand. Veel mensen kiezen ervoor om niet meer thuis online te werken, maar bijvoorbeeld op een tropisch eiland of dichter bij familie. In sommige sectoren is het talent zo schaars dat mensen met de vereiste vaardigheden in het buitenland wonen en niet kunnen of willen verhuizen. Remote werken kan ook een oplossing bieden om broodnodig talent te kunnen werven én behouden.

Bijna 60% van de werkgevers zegt dat internationaal werken op afstand een optie is binnen hun bedrijf. Wanneer dit mogelijk is, geven zij ook aan dat de familie van de werknemer mee mag reizen (in 56,7%van de gevallen) naar de plek waar zij op afstand willen werken.

Werkgevers erkennen dat er veel uitdagingen zijn als het gaat om internationaal werken. Denk daarbij aan compliancy (54,6%), sociale zekerheid (51,5%) en belastingen (49,5%). 40% van de organisaties waar internationaal werken op afstand mogelijk is heeft echter geen beleid en instructies op dit vlak. En een verkeerde aanpak van kwesties in verband met werken in het buitenland kan enorme gevolgen hebben... Werkgevers maken zich daarnaast zorgen over het behoud van de bedrijfscultuur, missie en betrokkenheid van de medewerkers als zij nauwelijks naar kantoor komen.

Een oproep tot beleid én communicatie

Maxime Manderlier, International People Mobility (IPM) Consultant bij Aon ziet dat de wereld van het internationale zakelijke reizen na de coronapandemie blijvend veranderd is: “Als je kijkt naar het zakelijk reisverkeer, dan vindt daar echt een herwaardering plaats. Werkgevers vragen zich af hoe noodzakelijk een reis nog is. Factoren als kosten, het welzijn van medewerkers en ook het klimaat zullen meer en meer bepalen of een reis nodig is. Zakelijke reizen zullen niet verdwijnen en zijn in diverse sectoren echt een meerwaarde, maar duidelijk is dat de wereld na COVID-19 niet meer dezelfde is als voorheen. Dat blijkt ook uit het feit dat het internationaal werken op afstand een blijvende trend is. Werknemers hebben gezien dat werken op afstand de nodige voordelen heeft en zij willen deze behouden en zelfs inzetten om een zo gunstig mogelijke werk-privébalans te krijgen. Het is voor werkgevers echter wel urgent om hiervoor een duidelijk beleid op te stellen en aan te geven wat wel en niet mogelijk is. Hoe eenvoudig het voor een medewerker lijkt om in het buitenland de laptop open te klappen en aan het werk te gaan, des te complexer is deze situatie voor een werkgever. Want hoe ga je om met belastingwetgeving en sociale zekerheid? Hoe blijft iemand verbonden met je organisatie wanneer hij of zij in een andere tijdzone werkt en nooit fysiek op kantoor is? Al dit soort vragen komen nu op werkgevers af en zij moeten hier echt mee aan de slag. Men moet beleid hierover vormgeven én communiceren.”