Nederlands | Français Belgium

Aon Belgium – NEWSFLASH – Schade aan voertuig door overstroming?

 Juli 2021

Recent werd een gedeelte van België getroffen door zware overstromingen. De ravage is enorm en ook vele voertuigen hebben schade opgelopen. Maar wat moet je doen als je schade hebt aan jouw voertuig? En wat wordt er al dan niet gedekt door de verzekering? Geen nood… het Aon Motor Claims team staat klaar om u daarbij te helpen.

Wij geven u alvast wat informatie om alles in goede banen te leiden.


 

1. U hebt een omnium of mini omnium afgesloten

In dat geval komt uw verzekeraar tussen voor de schade aan het voertuig gezien natuurkrachten zoals overstromingen gedekt zijn. In de meeste contracten is er geen vrijstelling. Ook de depannage-kosten worden gedekt door de verzekeraar. Goederen dewelke achtergebleven zijn in de wagen zijn echter uitgesloten mbt dekking. Ook schade veroorzaakt door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid - bijvoorbeeld rijden met of opstarten van een wagen in overstroomde straten - is niet gedekt. Grotere wagenparken werken overigens voor eigen schade vaak met een ‘stop loss’-oplossing. Deze formule wordt beschouwd als een omnium-verzekering en zal aldus niet in aanmerking komen voor een interventie via het rampenfonds.

2. U heeft geen omnium of mini-omnium afgesloten

Indien er geen omnium-verzekering werd onderschreven, kan u een beroep doen op het rampenfonds. De plaats waar de ramp zich heeft voorgedaan, speelt een belangrijke rol want de voorwaarden van tussenkomst verschillen van gewest tot gewest.

Modaliteiten van tussenkomst

 1. De overstromingen moeten erkend worden als een ramp. Het is meestal uw gemeente die een vraag tot erkenning zal indienen.

 2. Zodra de feiten erkend zijn als ramp, kan u een dossier indienen. Hiervoor heeft u maximaal tijd tot de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 3. De schade moet meer dan 500€ bedragen in het Vlaamse gewest, meer dan 250€ in het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

 4. De wagen moet ouder zijn dan 5 jaar in het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

 5. De schadevergoeding zal nooit het volledige schadebedrag zijn. Het rampenfonds hanteert een systeem van schijven.

 6. Het is in principe de eigenaar die de eis moet indienen.

 7. De tussenkomst is beperkt tot 1 wagen per gezinslid.

 8. Je hebt geen recht op vergoeding bij schade veroorzaakt door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid, bv. rijden met of opstarten van een wagen in overstroomde straten

 9. Er is geen tussenkomst voor voertuigen die in een gebouw stonden. In dat geval dient de brandverzekeraar tussen te komen.

Hoe gaat u concreet te werk?


Wij raden u aan om de wagen niet te starten, maar om steeds uw bijstand te contacteren om het voertuig te depanneren. De depannage in geval van overstroming is vaak uitgesloten door de bijstandsverzekeraar. Vele bijstandsverzekeraars kunnen de depannage wel uitvoeren, maar deze service zal betalend zijn. Indien u verzekerd bent in omnium of mini-omnium, bezorg ons dan zo snel mogelijk uw schadedossier met de volgende informatie:

 • Nummerplaat
 • De exacte datum van de feiten (vergis u niet want een dag verkeerd kan leiden tot geen tussenkomst)
 • De exacte plaats van de feiten: de naam van de gemeente, eventueel de straatnaam
 • Foto’s van het voertuig
 • Indien reeds gekend, de plaats waar de wagen naartoe werd gesleept.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om uw contactpersoon bij Aon Motor Claims te contacteren of neem contact op via [email protected]