Nederlands | Français Belgium
Actuariële dienstverlening

Actuariële dienstverlening

De markt van vandaag vraagt een volwaardig en dynamisch pensioenmanagement. Onderbouwd advies is essentieel voor het actuarieel en boekhoudkunidg beheer van pensioenfondsen, de actuariële berekeningen in het kader van internationale boekhoudnormen, advies met betrekking tot de financiering van uw plannen, de impact van pensioenplannen in het kader van fusies en overnames, de vraag naar derisking van de pensioenplannen…

Actuariële waardering voor boekhoudkundige doeleinden

Bij Aon hebben we een ruime expertise met de actuariële waardering van uw pensioenplan en andere voordelen in het kader van de internationale boekhoudkundige normen zoals IFRS en USGAAP. We assisteren u in de beslissing over welke plannen dienen geëvalueerd te worden en in het bepalen van de assumpties voor de evaluatie. Vervolgens voeren we de actuariële berekeningen uit en bereiden we de verslaggeving voor zoals vereist door de boekhoudkundige normen. Dit alles gebeurt binnen een samen met u vastgelegde tijdschema. We besteden extra aandacht aan het verklaren van de evolutie van de cijfers over de verschillende boekhoudkundige periodes en aan de impact van eventuele wijzigingen binnen uw bedrijf of van de boekhoudkundige norm.

Consolidatie van resultaten

Bedrijven met filialen in verschillende landen die rapporteren volgens internationale boekhoudkunige normen dienen de cijfers over deze filialen te consolideren. De consolidatie van de actuariële evaluatie van de verschillende pensioenplannen en ander voordelen bezorgen bedrijven vaak hoofdbrekens. Een consolidatieopdracht vereist een duidelijke projectaanpak binnen een strak rapporteringsschema met een goede expertise op het vlak van kennis over personeelsvoordelen in elk land en over de complexe vereisten van de boekhoudkundige norm als basisvoorwaarden. Aon heeft zich doorheen de jaren bekwaamd in het uitvoeren van de consolidaties. Wij staan garant voor de correcte uitvoering en een tijdige oplevering zodat u zich kan focussen op uw kernactiviteiten. Consolidaties kunnen ook de opstap zijn naar meer strategische keuzes in verband met uw pensioenplannen. We denken hierbij aan een projectie van de verplichtingen, mogelijkheden tot derisking en strategisch advies over uw investeringen.

IFRS 2 - op aandelen gebaseerde vergoedingen

Onder IFRS 2 zullen op aandelen gebaseerde vergoedingen - met inbegrip van aandelenoptieplannen (stock option plans) en gelijkaardige voordelen - in financiële overzichten worden opgenomen aan marktprijs en zullen ze het resultaat en de balans positie van uw bedrijf beïnvloeden. Aon heeft een stevige expertise opgebouwd voor zowel de boekhoudkundige als voor de actuariële aspecten (waarderingsmodellen) die verband houden met IFRS 2.

Mergers & acquisitions

Bij onderhandelingen in het kader van een overname houdt een goed geïnformeerde koper steeds vaker rekening met het pakket van personeelsvergoedingen (employe benefits) van de verkoper. De onderfinanciering, de EBIDTA-impact en future cash flow van employee benefits zoals pensioenplannen, regelingen bij vervroegde pensionering en anciënniteitpremies spelen immers mee in de prijszetting.. Ook een goed geïnformeerde verkoper wenst op voorhand inzicht te hebben in de impact van zijn employee benefits op de prijszetting alvorens hij een verkoopproces opstart. Onze dienstverlening in het kader van een overname is gebaseerd op het opstellen van een due diligence rapport dat advies geeft over de financiële impact van de employee benefits op het verkoopproces en de eventuele compliance risico’s. Zo versterkt u uw positie als koper of verkoper in de onderhandelingen. Ook na de overname is er de noodzaak tot verdere opvolging van de employee benefits onder meer voor het harmoniseren van de pensioenplannen, voor de actuariële evaluatie van de verplichtingen of voor het onderzoeken van de marktconformiteit van de plannen in de nieuwe situatie. Deze taken zijn bij ons in goede handen en kunnen verlichting brengen in een meestal hectische post-transactie periode.

Vind kantoren wereldwijd