Nederlands | Français Belgium
Benchmarking en Pension Survey

Benchmarking en Pension Survey


Is uw loonpolitiek marktconform?

Een optimale loonpolitiek – inclusief extralegaal pensioen – is een belangrijke troef als u de beste medewerkers wilt aantrekken én behouden.

Extralegale pensioenen verhogen zonder enige twijfel het globale loon van de werknemers op een financieel efficiënte wijze. Daarom is het nodig om regelmatig te toetsen hoe uw voordelenplan zich verhoudt tot de markt.

Geen eenvoudige opdracht …

Toets uw beleid aan onze benchmarks

Sinds 1996 publiceert Aon tweejaarlijks een vergelijkende studie van Belgische pensioenplannen, het benchmarking-instrument bij uitstek.

Onze studie toont de tendensen van de jongste 10 jaar. Daarnaast analyseert ze volgende elementen:

  • aansluitingsvoorwaarden (kaderleden, bedienden, arbeiders, …)
  • pensioenleeftijd (60, 65, flexibel tussen 60 en 65 jaar, …)
  • soort plan (te bereiken doel, vaste bijdrage, …)
  • financieringsvorm (groepsverzekering, pensioenfonds, …)
  • overlijdensdekking
  • invaliditeitsrente
  • hospitalisatieverzekering

Het hart van de studie? Een numerieke analyse becijfert de plaats van uw onderneming op de markt in het algemeen, en – waar mogelijk – in uw sector. Deze analyse wordt verder uitgediept via een vergelijking per personeelscategorie: arbeiders, bedienden en kaderleden.

Wij doen het werk. U beslist.

U kunt op elk ogenblik de relatieve waarde van uw voordelenpakket laten berekenen. Bezorg ons de reglementen van uw voordelenplan en wij brengen de verschillende elementen in kaart. Wij presenteren u de statistische verwerking in een gedetailleerd rapport