Nederlands | Français Belgium
Strategic Benefits Consulting

Strategic Benefits Consulting

 

Pensioenplan als spiegel van strategische doelstellingen

Een pensioenplan vertegenwoordigt een belangrijk deel van uw personeelsbudget. Stem het dan ook nauwgezet af op de strategische doelstellingen van uw onderneming. Zo vermijdt u inefficiënt gebruik van belangrijke, financiële middelen.

Veel ondernemingen stellen zich vragen over hun pensioenplan. Ligt het bedrag niet te hoog? Of net te laag? Is een pensioentoezegging met ‘vaste bijdragen’ (defined contributions) nu echt beter dan een regeling met vooropgestelde ‘vaste prestaties’ (defined benefits)? Gebruiken we hetzelfde plan voor kader- en directieleden en voor administratieve bedienden? Of krijgen de kaderleden toch een iets betere formule? Betalen de werknemers mee voor hun pensioenplan of financiert de werkgever alles? Volstaat een risicodekking overlijden en invaliditeit voor de onmiddellijke noden? Of breiden we die beter uit met aanvullende pensioenopbouw?

Voordelen voor u en uw werknemer

Het antwoord op al deze vragen? Dat vloeit rechtstreeks voort uit uw antwoord op de vraag ‘Waarom heeft uw onderneming een pensioenplan?’ Dat antwoord kunt u vanzelfsprekend alleen zelf formuleren. Uw pensioenadviseur zoekt samen met u uit of uw antwoord verder gaat dan “omdat er al altijd een pensioenplan was”, “omdat iedereen een pensioenplan heeft” of: “zonder pensioenplan kan ik geen mensen aanwerven”. Strategic Benefits Consulting heeft als doel op een interactieve wijze samen met de HR-verantwoordelijke van uw onderneming het relatieve aandeel van deze componenten in te schatten in uw HR-strategie:

  • sociale bewogenheid van de werkgever;
  • (para)fiscale overwegingen (streven naar de meest efficiënte beloning);
  • arbeidsmarktoverwegingen (de beste medewerkers aanwerven en behouden);
  • motivering van de werknemers.

Mijlpalen op papier

Een toegankelijke presentatie en een open gedachtewisseling vormen het startpunt voor een gemeenschappelijk denkproces.

Aon animeert deze bespreking en levert ook ruime achtergrondinformatie en mijlpalen, die u toelaten om uw pensioenplan in het strategische loonbeleid te situeren.

De conclusies van deze analyse vormen de basis voor het optimale pensioenplan voor uw onderneming. En ze passen dan perfect in uw globaal loonbeleid, waarvan het pensioenplan integraal deel uitmaakt.

Onze expert helpt u zo om het meest geschikte pensioenplan voor uw onderneming samen te stellen. U participeert voluit in dit denkproces en bent perfect geplaatst om dit nadien verder in uw onderneming te communiceren.