Nederlands | Français Belgium
Employee wellness

Employee wellness

Een tevreden werknemer werkt efficiënter en heeft een positieve invloed op de productiviteit van de onderneming. Ontevreden werknemers zijn daarentegen vaker afwezig. De employee wellness specialisten van Aon onderzoeken de kenmerken van het verzuim binnen uw onderneming om vervolgens een strategie te ontwikkelen die deel uitmaakt van een integraal welzijnsbeleid.

Een optimaal verzuimbeleid

Een gevoel van ontevredenheid of stress bij werknemers, kan al snel leiden tot verzuim. Verzuim dat zich manifesteert door afwezigheid wegens ziekte of door het niet voldoende presteren.

Het welzijnsbeleid van een onderneming behoort nog steeds tot het domein van de HR-manager. De rol van deze laatste is echter sterk veranderd. Juist omwille van de impact van het human capital op de productiviteit van de onderneming, drong een verzakelijking van de HR-afdeling zich op. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er geen ruimte meer is om te werken aan de tevredenheid of meer algemeen aan het welzijn van de werknemer. Integendeel.

Meten is weten

Aon heeft een European Sick Leave Index ontwikkeld om op eenvoudige wijze de impact van het ziekteverzuim op de productiviteit van de onderneming aan te tonen. De becijfering van de kostprijs van het ziekteverzuim, laat de HR-manager toe om een doorgedreven welzijnsbeleid te verdedigen.

De meetbaarheid is een absolute voorwaarde om een welzijnsbeleid te activeren dat zich richt op:

  • arbeidswaardering
  • arbeidsmotivatie
  • begeleiding van afwezige werknemers

Integraal welzijnsbeleid

Afwezigheden worden te vaak enkel bestreden met controles. Deze repressieve maatregel kent op korte termijn wel succes, maar draagt zeker niet bij tot de motivatie van de werknemer. Zaak is dus om eerst en vooral onderzoek te verrichten naar de kenmerken van het verzuim binnen een onderneming en vervolgens een strategie te ontwikkelen die vertaald wordt in een integraal welzijnsbeleid.

Om de acties, waarbij verschillende actoren betrokken zijn (preventiedienst, bedrijfsarts, verzekeraar, ondernemingsraad), te coördineren en om de resultaten ervan te monitoren ontwikkelde Aon een praktisch beheersinstrument.

Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol. Aon zorgt voor het coachen en ondersteunen van leidinggevenden bij het opvolgen van het welzijn van hun team. Hierbij denken we aan ziektepreventie, opvolging van zieken en opvang bij terugkeer.

Vind kantoren wereldwijd