Nederlands | Français Belgium
Risico financiering en Alternatieve Risico financiering (RF)

Risico financiering en Alternatieve Risico financiering (RF)

Onze Risico financiering specialisten focussen zich op het bereiken van een optimale structuur voor de financiering van risico’s, en dit rekening houdend met het profiel en de objectieven van een klant. Deze doelstellingen zijn bijvoorbeeld de verlaging van de risicokosten, een betere controle van de volatiliteit, een verhoging van het rendement voor de aandeelhouders en een efficiëntere werking. Dit impliceert een multidisciplinaire aanpak waarbij ook rekening gehouden wordt met fiscale en boekhoudkundige aspecten, en met de principes van goed beheer.

We verlenen advies omtrent het optimale verzekeringsprogramma en de meest efficiënte manier om het eigenbehoud te financieren. Dit wordt bekeken in de context van de risicotolerantie van de klant en de risicotransfer markt teneinde het optimale evenwicht te bereiken tussen het behoud en de overdracht van risico’s. We nemen alle financieringsopties voor een risico in overweging en kunnen de gekozen structuren en strategieën implementeren. Dit kan de oprichting of de aanpassing inhouden van een captive, een op maat gemaakt verzekeringsprogramma of een intern financieringsmechanisme.

Bij het geven van oplossingen streven we ernaar dat de blootstelling aan risico’s voor de klant vermindert door creatieve oplossingen aan te bieden die niet alleen kost effectief zijn, maar die ook creatief gebruik maken van kapitaal en andere financieringsbronnen, zoals toegang tot de herverzekeringsmarkten en gespecialiseerde verzekeringsvehikels.

Vind kantoren wereldwijd