Nederlands | Français Belgium
Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Het risico arbeidsongevallen wordt door Aon niet op de klassieke manier benaderd. Aon heeft hiervoor een eigen methodologie ontwikkeld die gebaseerd is op een ‘financiële benadering’ van het risico arbeidsongevallen.

Financiële benadering Arbeidsongevallenrisico

Doelstelling van deze financiële benadering is na te gaan wat de exacte kostprijs is van het risico arbeidsongevallen. Dit gebeurt door het berekenen van de rendementsvoet . De rendementsvoet is gebaseerd op de financiële resultaten van de vijf laatste jaren.

Aon berekent op basis van de beschikbare gegevens de reserves voor Medische Kosten en Tijdelijke Werkongeschiktheid conform de bepalingen van toepassing voor de arbeidsongevallenverzekeraars.

Ook voor de personen met een blijvende invaliditeit berekent Aon de waarde van het rentekapitaal dat moet voorzien worden, op basis van de omzettingsvoeten opgenomen in de arbeidsongevallenwetgeving.

Op basis van deze gegevens wordt een volledige financiële schadestatistiek samengesteld, waarop dan de rendementsvoet kan berekend worden.

Dit houdt echter nog geen rekening met de beheerskosten (binnen de eigen organisatie of bij een verzekeringsmaatschappij), daarom gaat Aon verder in op de berekening van de beheerkost.

Berekening van de beheerskost Arbeidsongevallen

Op basis van het aantal schadegevallen en van de aard van de schadegevallen (frequentie en ernst) zal het mogelijk zijn om bij benadering het aantal personen (evenals het profiel van deze personen) te bepalen die nodig zijn voor het beheer van de arbeidsongevallen, rekening houdend met de verschillende verzekeringsmogelijkheden.

De raming van de potentiële kostprijs van de organisatie nodig voor het schadebeheer, wordt aan de kostprijs van het risico arbeidsongevallen toegevoegd en op basis hiervan wordt gekeken welke verzekeringsformule het meest gepast is.

Vind kantoren wereldwijd