Nederlands | Français Belgium

Aon Construction

 

Aon Construction is een team van specialisten dat uitsluitend is toegespitst op de behoeften van de bouwsector.

Dankzij onze ruime ervaring en kennis van de risico’s verbonden aan bouwprojecten, groot of klein, zijn wij een betrouwbare partner in het beheer van uw risico’s.

 

Risicoprofiel
Samen met u brengen wij de risico’s van uw onderneming in kaart en bekijken hoe deze het best beheerst kunnen worden. Wij doen dit voor aannemers, projectontwikkelaars (en andere spelers op het gebied van real estate), architecten, studiebureaus, etc.

Betrouwbaar en vakkundig risicoadvies
Partnership staat centraal. Aon Construction streeft naar een lange termijn relatie met haar klanten en wil een betrouwbare en vakkundige partner zijn die kritisch met u meedenkt en u daadwerkelijk oplossingen biedt.

PPS, DBFM, Concessies, …
Bouwprojecten worden steeds complexer en een grondige kennis van "nieuwe" contractsvormen (zoals Publiek Private Samenwerking, Build Operate Transfer, Design Build Finance Maintain,…) is onontbeerlijk om mee te blijven dingen naar opdrachten en uw concurrentiepositie te versterken. Aon Construction wil u daarbij helpen middels een proactieve dienstverlening. Onze ervaring met dergelijke projecten staat ter uwer beschikking.

België en daarbuiten
U kunt ook contact met ons opnemen voor projecten in het buitenland. Dankzij een netwerk van bureaus in meer dan 120 landen, kunnen we u een efficiënte service aanbieden waar u ook bent. Daarnaast overleggen we regelmatig met onze buitenlandse collega's en zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.