Nederlands | Français Belgium
Enterprise Risk Management (ERM)

Enterprise Risk Management (ERM)

We definiëren ERM als: “de proactieve uitvoering van een door het management gesteund, bedrijfsomvattend strategisch proces voor het inschatten van en het beheersen van de risico’s, die een impact hebben op het vermogen van een organisatie om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren.”

ERM stelt organisaties in staat om hun strategie met betrekking tot risicobeheer te linken aan hun algemene business strategie. Het laat een organisatie toe om het risicomanagement te integreren in bestaande business processen op een functie-overschrijdende manier.

Het succes van een ERM initiatief is afhankelijk van de steun van boven af, duidelijk gedefinieerde objectieven en een goed omlijnd projectmanagement plan. Onze adviseurs helpen u om deze doelstellingen te realiseren door onze ERM methodologie toe te passen. Deze omvat zowel risicobepaling, -kwantificering, -oplossingen en infrastructuurontwikkeling.

Onze praktische benadering, innovatieve oplossingen en strategisch denken tonen aan dat er geen uniforme ERM oplossing bestaat. Enkele van de vele voordelen van deze benadering zijn een verbeterde kapitaalallocatie, consistente financiële metingen en evaluatie, operationele efficiëntie en een handleiding voor statutaire rapportering.

Vind kantoren wereldwijd