Nederlands | Français Belgium
Materiële schade & Bedrijfsschade

Materiële schade & Bedrijfsschade

Met het oog op de bescherming van uw middelen en balans biedt Aon u standaard en op maat gemaakte programma’s voor bedrijfsschade en materiële schade aan.

Ons team van experts werkt nauw samen met u teneinde uw bedrijf en bedrijfsstrategieën te begrijpen. Zij identificeren ook uw potentiële risico’s en uw noden, zodat ze u de beste verzekeringsoplossing kunnen aanbieden voor wat betreft bescherming en optimalisatie van de totale kost van het risico.

Aon biedt u ook professioneel advies en bijstand aan met betrekking tot

- Strategieën voor programma-ontwerp
- Analyse van de dekking
- Specifieke risico’s zoals terrorisme, natuurrampen of machinebreuk
- Risicoretentie
- Implementatie van captives in samenwerking met Aon Global Risk Consulting
- Risk engineering met de hulp van Aon Global Risk Control (onze risk engineers verschaffen u professioneel advies over risicopreventie. Zij stellen uw risicoprofiel op en identificeren de risico’s waaraan uw onderneming is blootgesteld)
- Benchmarking
- Marktevolutie
- Internationale programma’s (naleving van plaatselijke wetgeving, pools, fiscale problemen)

 

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering verschaft u een verzekeringsoplossing voor de financiële verliezen ten gevolge van een gedekte materiële schade, die een impact hebben op uw winst, marktaandeel, groei en aandeelhouders.

Gedurende de gekozen dekkingsperiode komt de verzekering tussen tot uw financiële situatie opnieuw is zoals ze zou geweest zijn indien de schade zich niet had voorgedaan.

De bedrijfsschadeverzekering zal de vaste kosten vergoeden, alsook het verlies van nettowinsten en bijkomende kosten die werden opgelopen teneinde het verlies te minimaliseren.

 

Dekkingsuitbreidingen

De standaard oplossingen voor bedrijfsschade dienen aangepast te worden aan uw bedrijfsomgeving. Het in gebreke blijven van leveranciers is voor heel wat bedrijven een nog veel belangrijker risico geworden omdat vele onder hen een deel van hun fabricage, logistiek en dienstverlening hebben uitbesteed en dus meer afhankelijk zijn van externe leveranciers.

Aon biedt u verzekeringsoplossingen aan voor het in gebreke blijven van leveranciers en klanten. Die oplossingen dekken de financiële verliezen die veroorzaakt worden door een gedekte materiële schade die zich voordoet in de gebouwen van een leverancier of klant.

Aon verschaft u advies en bijstand bij de identificatie van uw belangrijkste leveranciers en het beheer van uw supply chain teneinde de gepaste dekking en limieten te verkrijgen.

 

Terrorisme

De aparte terrorismepolis verzekert (roerende en onroerende) goederen tegen materieel verlies of schade door een terroristische aanslag of reeks van aanslagen of sabotage.

Deze verzekering kan uitgebreid worden tot de gevolgschade (extra onkosten, huurwaarde of bedrijfsschade) die het rechtstreekse gevolg is van een materieel verlies of schade.

Aon heeft een speciaal, toegewijd en uniek team dat advies verschaft over kwesties in verband met terrorisme en ook up-to-date informatie verschaft over de markttrends.

 

Andere producten

Aon biedt ook aangepaste producten aan met betrekking tot :

  • machinebreuk
  • alle risico's elektronica
  • transport-, scheepvaart-, en kunstverzekeringen
Vind kantoren wereldwijd