Nederlands | Français Belgium
Whitepaper: The changing face of terrorism | Aon

Whitepaper: The changing face of terrorism

 

Na een reeks van dodelijke terroristische aanslagen in Frankrijk en een verijdelde samenzwering in België, werd eens te meer duidelijk hoe kwetsbaar de wereldeconomie is voor de groeiende terrorismedreiging.

In de Whitepaper « The changing face of terrorism », dat het Aon Terrorism team samen met The Risk Advisory Group opstelde, wordt de steeds evoluerende dreiging in Europa en Noord-Amerika geanalyseerd.

Het document neemt de nieuwe generatie van djihadistenterroristen onder de loep en geeft praktisch advies over het evolutieve karakter van de risico’s en over de manier waarop werkgevers hierop kunnen reageren en zich tegen deze toenemende dreiging kunnen beschermen.

De belangrijkste conclusies uit de studie zijn:
  • Volgens de Terrorism Tracker, een samenwerkingsproject tussen Aon en The Risk Advisory Group, vinden er elke dag wereldwijd twee terroristische daden tegen bedrijven plaats.
  • Bomaanslagen blijven wereldwijd de meest voorkomende vorm van terroristische daden – goed voor 52% van de terroristische aanslagen – maar gewapende aanvallen stijgen in frequentie, en vertegenwoordigen wereldwijd 30% van de alle terreuraanslagen in 2014.
  • Onroerende goederen zijn niet meer het enige doelwit van terrorisme. Burgerlijke slachtoffers worden nu het belangrijkste doelwit, waardoor de aandacht wordt verlegd naar claims in BA en arbeidsongevallen.
  • De kleinhandel en de transportsector voeren de lijst aan van de industrieën die in 2014 het meest met terrorisme in aanraking kwamen. Terroristische groepen concentreerden zich hierbij op het maken van burgerlijke slachtoffers, in plaats van regerings-, politie- of militaire doelwitten.
  • Op de plaatsen met een verhoogd lokaal dreigingsniveau, worden werkgevers aangeraden hun veiligheid en de bestaande opleidingen voor het personeel te herzien. Zonder voorbereiding worden ze, in het geval dat een aanval plaatsvindt, aan potentiële aansprakelijkheids- of arbeidsongevallenclaims blootgesteld.


Mocht u vragen hebben over de in het rapport besproken topics en hoe ze een invloed kunnen hebben op uw terrorismeverzekering, gelieve dan uw gebruikelijke Aon consultant te contacteren.