Nederlands | Français Belgium
Alternatieven tak 21

Welke alternatieven zijn er voor

tak 21?

 

november 2020

Zoals u kan lezen in ‘Het probleem met Tak 21’, moet men zich afvragen of het wel relevant is om een financieringsmiddel als Tak 21, dat weinig transparant is, een zeer beperkt potentieel heeft én waarbij onderfinanciering een zekerheid is, in stand te houden!

 

Onderstaande grafiek toont u de evolutie van de gewaarborgde interestvoeten in Tak 21 (waarborg op reserves en premies) voor een aantal Belgische verzekeraars uit de top 10. Deze verzekeraars worden in alfabetische volgorde weergegeven: AG Insurance, Allianz, AXA, Baloise, Delta Lloyd, Ethias, Generali, KBC et Vivium.

In 2020 beloven alle verzekeringsmaatschappijen een gemiddeld percentage van minder dan 0,25% in Tak 21.

Hoe kan men hogere rendementen bereiken? … twee pistes, risicovoller maar met een beter potentieel rendement: Tak 23 en het Pensioenfonds.

Is de financiering van het pensioen geen langdurige aangelegenheid?

In een tweede pijler financieringsmiddel is een goede beleggingsmix (verdeling risicoloos en risicodragend) van groot belang. Indien men in de huidige lage renteomgeving een positief reëel rendement wil behalen (na inflatie) kan men niet anders dan risicovolle assets op te nemen in de portefeuille. Hierdoor kan de bijna zekere onderfinanciering in tak 21 met een hoge waarschijnlijkheid vermeden worden. Bijkomend kan dit de koopkracht van het extralegaal pensioen op peil houden en zelfs in de meeste scenario’s wezenlijk verhogen.

De verzekeraars in Tak 23 en de pensioenfondsen schermen met zeer mooie rendementen uit het verleden, met een gemiddeld historisch rendement van 5,6% over de laatste 15 jaar. Dit gaat zeker op voor de zeer sterke prestaties van de obligaties tijdens de laatste 30 jaar. De historische rentevoeten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. In de huidige lage renteomgeving zal een gemengde portefeuille deze historische rendementen waarschijnlijk niet halen… daar zijn we ons terdege van bewust!

Aon is echter voorzichtiger. Wij wensen deze rendementen uit het verleden niet als leidraad te nemen voor de toekomstige rendementen. Aon werkt dan ook met een eigen model om toekomstige rendementen te voorspellen, dit model - “Capital Market Assumption” - gaat uit van verschillende economische situaties om de toekomstige rendementen per jaar en per beleggingsklasse te voorspellen. Hierin zijn historische ervaringen opgenomen, maar ook toekomstige veronderstellingen op basis van actuele gegevens (zoals de negatieve huidige rente).

Uit deze assumpties komt onder meer naar voren dat een belegging in obligaties met investment grade (bedrijfsobligaties met minstens een BBB-rating) bijna onmogelijk een rendement van 1,75% (WAP rente door jullie als werkgever te garanderen) kan realiseren.

Het grote voordeel van de Tak 21 met gegarandeerde rentevoeten is de voorspelbaarheid (nooit daling van de reserves).

Vandaag kan men kiezen tussen:

  1. een rendement dat de koopkracht laat stijgen en met een grote waarschijnlijkheid jullie onderfinanciering beperkt of laat verdwijnen, weliswaar met grotere schommelingen (positieve jaren afgewisseld met negatieve). Dit is de keuze voor Tak 23 of voor het Pensioenfonds.
  2. een stabieler rendement waar de onderfinanciering voor de werkgever zeer waarschijnlijk is en de werknemers aan koopkracht verliezen. Dit is de keuze voor Tak 21.

Op 15 jaar kan een gemengde portefeuille (op basis van het Aon model) een gemiddeld rendement halen van ongeveer 3,35%. Dit geeft een mooi extra rendement van 1,60% bovenop het te garanderen rendement van 1,75% (WAP) en van 1,35% op een verwachte inflatie van ongeveer 2%.

Beheerskosten op de beleggingen zijn echter cruciaal in deze lage rente omgeving. Deze kosten op de reserves zijn veel belangrijker dan de administratieve kosten op de premies.

De transparantie over deze kosten is niet altijd groot en dus is een professionele analyse zeer belangrijk. Aon houdt dan ook rekening met de totale kosten met inbegrip van alle onderliggende kosten (management kost, verzekeringskost, enz.).

Covid 19, de financiële crisis van 2008, de technologiebubbel van 2000,… schrikken af. Het verleden heeft ons geleerd dat de langetermijnhorizon én het maandelijks investeren deze schommelingen sterk afvlakken.