Sverige
Arbetsgivarnas tillvägagångssätt för välbefinnande i Sverige

Arbetsgivarnas tillvägagångssätt för välbefinnande i Sverige

 

Ny rapport från Aon

I takt med att de positiva effekterna kring välbefinnande på arbetsplatsen uppmärksammas allt mer, blir det också allt viktigare för många företag att arbeta med hälsofrämjande insatser för de anställda.

På Aon ser vi de anställdas välbefinnande som en grundläggande affärsstrategi och en viktig del i en arbetsgivares förmånsprogram. Vi menar att välbefinnande är ett mångfacetterat begrepp och som inkluderar fysiska, psykiska, sociala och finansiella dimensioner.
 
fyra-dimensioner_Wellbeing.png

Ett framgångsrikt förmånsprogram för medarbetarhälsa kan få en positiv inverkan på de anställdas engagemang och produktivitet och i slutändan på företagets lönsamhet. Ett bra utformat program för välbefinnande på arbetsplatsen är också ett känt sätt att öka de anställdas arbetsglädje, prestation och lojalitet.

Läs mer i vår senaste rapport där vi har tittar närmare på hur välbefinnande definieras, vad det innebär och varför välbefinnande spelar roll, både för arbetsgivare och de anställda.

I vår rapport har vi också granskat globala trender inom välbefinnande och hur det bemöts genom Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) med ett extra fokus på Norden och Sverige.
 

Klicka här för att ladda ner rapporten på svenska.

 

Klicka här för att ladda ner rapporten på engelska.

 

Arbetsgivarnas tillvägagångssätt för välbefinnande i Sverige

Mer information

Ladda ner rapporten

Klicka på bilden för att ladda ner produktbladet
på svenska
 
Klicka på bilden för att ladda ner produktbladet
på engelska