Sverige
Captivebolag

Captivebolag

Ett captivebolag används i regel för att försäkra eller återförsäkra valda delar av ett moder- eller koncernbolags risker. Aon Global Risk Consulting erbjuder konsulttjänster i form av aktuariella tjänster, lönsamhetsanalyser, alternativa risktransfereringar, rådgivning vid etablering och administration av captivebolag och mindre försäkringsbolag. Våra kunder återfinns framför allt bland större industrikoncerner, kommuner och statliga bolag.

Våra ekonomer bistår captivebolag

Ett team av erfarna ekonomer bistår captivebolag och mindre försäkringsbolag med allt från löpande bokföring till upprättande av årsbokslut och framställande av årsredovisningar. Vi tillhandahåller också experter som kan hantera bolagens compliance- och riskkontrollfunktioner.

Aktuariell riskutvärdering

Aons aktuarier hjälper captivebolag och försäkringsbolag att kvantitativt utvärdera försäkringsrisker samt åtar sig uppdraget som ansvarig aktuarie. De tjänster som erbjuds innefattar bland annat skadereservsberäkningar, uppskattning av framtida skador, som kan ligga till grund för en total riskoptimering samt förberedelser för Solvens II genom QIS-beräkningar.

Riskfinansiering

Ett team av erfarna riskkonsulter tillhandahåller tjänster såsom försäkringsprogramsstruktureringar, support vid beståndsöverlåtelser (LPT), lönsamhetsanalyser (Bör man etablera ett captivebolag?), strategirådgivning (Vad skall man göra med det/de captivebolag man har?) samt förberedelse för Solvens II genom gap-analyser. Support erbjuds också, både vid etablering och avveckling av captivebolag och försäkringsbolag.

För mer information, kontakta: