Sverige
Aon Swedens organisation

Aon Swedens organisation

Aon Sweden hjälper kunder att hantera hot och möjligheter så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet och förverkliga sina visioner. Aon Swedens breda utbud är unikt på marknaden och det är få aktörer som i mötet med kunden kan erbjuda samma kompetensbredd.

Gentemot sina kunder agerar Aon Sweden som en sammanhållen rådgivare med möjligheter att erbjuda både standardiserade och skräddarsydda lösningar. 

Aon Risk Solutions

Aon Risk Solution (ARS) hjälper våra kunder att förstå, kvantifiera och hantera deras unika riskprofil genom bl.a. riskkartläggning och support genom våra egna riskingenjörer och specialister. Upphandling, villkorsutveckling och placering av skräddarsydda försäkringslösningar. De ger proaktivt stöd till vid förändring av riskexponering och försäkringsbehov och även individuell rådgivning kring risk- och försäkring.

Aon Global Risk Consulting

Aon Global Risk Consulting (AGRC) erbjuder tjänster inom captive management, från aktuariella tjänster, lönsamhetsanalyser och alternativa risktransfereringar till rådgivning vid etablering och administration av captivebolag. Ett captivebolag används i regel för att försäkra eller återförsäkra valda delar av ett moderbolags eller koncernbolags risker.

Aon Affinity

Affinity skapar och administrerar försäkringslösningar vars syfte är att addera mervärde till en kunds produkt eller tjänst. Kunderna är organisationer eller företag, medan försäkringstagarna exempelvis är kundens egna medlemmar eller kunder. En viktig faktor är distributionen av försäkringen.

Aon Health & Benefits

Aon Health & Benefits - säkerställer att våra kunders pensionsprogram är säkra, skäliga och hållbara genom bland annat objektiv och oberoende rådgivning som ger arbetsgivare och de anställda överblick över pensionsplanerna. Deras konsultmetoder ger maximal återbäring på förmånspengar genom att hjälpa kunden att ta snabbare och mer effektiva beslut.

Aon Solutions

Aon Solutions - erbjuder stöd och råd kring ersättning för ledande befattningshavare samt utvecklar och säkrar våra kunders viktigaste tillgång - medarbetarna. Aon Solutions erbjuder våra kunder rådgivning kring lön, belöning, pension och förmåner. De tillhandahåller lönestatistik, tjänster för arbetsvärdering, lönekartläggning och medarbetarundersökningar.

Find office locations