Sverige
Industriförsäkring

Industriförsäkring

Aon är Sveriges ledande leverantör av lösningar som möter multinationella industrikoncerners behov. Våra riskingenjörer hjälper till med riskanalyser, risktransferering via försäkring samt tar fram alternativa riskfinansieringslösningar.

Aon som samarbetspartner

Om ni väljer Aon som samarbetspartner inom Risk Management innebär det att ni arbetar med en partner som:

  • ser ett helhetskoncept avseende strategiska, personella, operationella, tekniska och kommersiella risker
  • kan bistå och påverka när ni tar fram riktlinjer för riskhantering,
  • kan initiera, driva och följa upp er riskkartläggning, riskgradering samt genomföra riskbesiktningar och sammanställa underwritingrapporter.

Aon har en mycket omfattande kundbas som skapar en förhandlingsstyrka gentemot försäkringsmarknaden vilket kommer våra kunder till nytta i form av effektiva och konkurrenskraftiga försäkringslösningar. Våra uppdragsgivare finns inom alla industrisegment. Vi har ledande försäkringsspecialister inom alla de försäkringsområden som är relevanta för industrikoncerner. Specialisterna bistår er med bland annat programdesign, självbehållsanalyser, villkorsanalyser och benchmarkrapporter.

Aon är världens största rådgivare inom området alternativ riskfinansiering där captives (försäkringsbolag som ägs till hundra procent av en koncern eller en grupp av företag) utgör en integrerad del. Vi tillhandahåller alla de tjänster som är en förutsättning för att er captiveverksamhet ska vara lönsam och framgångsrik.

För mer information, kontakta: