Sverige

Aons samhällsansvar

För Aon är omsorgen om vår omvärld en grundläggande värdering som vår verksamhet baseras på. Det innebär att vi har ett tydligt ansvar att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt i de länder vi verkar i.

Etiskt ansvarstagande

Liksom våra kollegor runt om i världen följer vi strikt vår Aon Business Code of Conduct. Varje år måste samtliga anställda certifieras, vilket intygar att de läst, förstått och tränats i regelverket för etiskt uppförande. Detta regelverk tillsammans med våra policyer utgör grunden för vårt etiska ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande

Både Aon och de anställda stödjer Vänföreningen Portee, en ideell organisation med säte i Stockholm som sedan 2004 arbetat för en utveckling av byn Portee strax utanför huvudstaden Freetown i det krigsdrabbade Sierra Leone.

Mångfald

På Aon utvecklar vi oslagbara talanger tack vare vår övertygelse om de möjligheter som mångfald för med sig och genom att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla.

Find office locations