Sverige
Om Aon Sweden

Om Aon Sweden

Aon är ett ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer. Aon har ett stort lokalt engagemang och ett globalt utbud av resurser och expertis. Våra kollegor hjälper företag med insikter i över 120 länder. Aon etablerades i Sverige 1992 och består idag av 200 medarbetare baserade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inom den nordiska organisationen är vi över 600 medarbetare.

Aon plc

Aon Sweden är en del av Aon plc som är världsledande inom riskhantering, rådgivning inom pensioner och förmåner, samt återförsäkring. Med 65 000 medarbetare över hela världen levererar Aon kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Mer om oss och våra medarbetare

Aon Sweden hjälper sina kunder att hantera hot och möjligheter så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet och förverkliga sina visioner. Vårt breda utbud är unikt på marknaden och det är få aktörer som i mötet med kunden kan erbjuda samma kompetensbredd. Vi har en stark strävan att alltid vara nummer ett, både förstahandsvalet för kunden men även som arbetsgivare.

Vår företagskultur

Vi är ett företag med global styrka och en starkt kundfokuserad företagskultur. Vi drivs av entreprenörskap och tror på affärsmässighet och teamwork. Vi utgår alltid från kundens önskemål och förväntningar. Oavsett var vi befinner oss i vår organisation eller vilken roll vi har inom Aon Sweden, känner vi alla att vi har en viktig funktion att fylla för att uppfylla detta löfte som är vårt övergripande mål. Det är genom vårt agerande gentemot kunderna som vi utmärker oss.

Find office locations