Sverige
Kreditförsäkring
 

Kreditförsäkring

Om ditt företag säljer på kredit till andra företag kan du ha nytta av en kreditförsäkring. Aon hjälper dig att försäkra kundfordringarna mot konkurs, utebliven betalning och politisk risk.

Du slipper kreditrisken

Genom att teckna en kreditförsäkring kan du leverera dina produkter eller utföra dina tjänster utan att behöva riskera att du inte får betalt för din lämnade kredit. Dessutom får du en löpande bevakning av dina kunders kreditvärdighet och kan då bli förvarnade för potentiellt dåliga betalare.

Fördelar med kreditförsäkring

Det finns en rad fördelar med att låta oss hjälpa dig med kreditförsäkring:

 • tryggheten som följer med vetskapen om att du får ersättning vid kundförluster
 • kvalificerad och löpande bevakning av dina köpare
 • möjligheten att budgetera kostnaden för kreditförluster
 • ökad kreditvärdighet
 • bättre beslutsunderlag inför en ny köpare.

Vårt erbjudande

Våra kunniga specialister inom området erbjuder dig:

 • analys av ditt befintliga försäkringsavtal
 • analys av dina kredithanteringsrutiner och försäkringsbehov
 • upphandling av ett anpassat kreditförsäkringsprogram på den svenska och globala kreditförsäkringsmarknaden.

Garantier

Företag som lämnar säkerhet för sitt åtagande gentemot andra företag och myndigheter kan med fördel använda garantier utfärdade av försäkringsbolag. Detta som ett alternativ till traditionella bankgarantier.

Ditt åtagande garanteras av ett försäkringsbolag

Vissa affärskontrakt och myndighetsbeslut innehåller krav om ekonomisk säkerhet för fullgörande av arbetsprestation, betalning, återställning etc. Du kan effektivt lösa detta genom att låta ett försäkringsbolag ställa ut garantier som ekonomisk säkerhet för dina åtaganden.

Fördelar med garanti från försäkringsbolag

Som alternativ till bankgaranti har garanti från försäkringsbolag bl a följande fördelar:

 • Frigör kreditutrymmen i banken (försäkringsbolagen har sällan krav på säkerheter)
 • Snabb och effektiv hantering av garantiärenden (garantier levereras ofta samma dag)
 • Konkurrenskraftig prissättning

Vårt erbjudande

Våra specialister, med lång erfarenhet från branschen, kan erbjuda dig:

 • Rådgivning och upphandling av garantilimiter för lokala och internationella behov
 • Framtagande och granskning av komplexa garantitexter
 • Bedömning av vilken garantiform som behövs i specifika projekt

Aon Credit Solutions

Vi är den ledande aktören i världen inom kreditförsäkring. Vi har specialister inom till exempel exportkrediter, garantier och politisk risk och är idag ca 420 specialister i 33 länder. Vi kan på riktigt erbjuda global närvaro med lokal service.

För mer information, kontakta: