Sverige
Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Alla anställda som reser i tjänsten behöver en tjänstereseförsäkring. Varken den anställdes hemförsäkring eller den vanliga företagsförsäkringen skyddar person eller egendom vid tjänsteresa. Därför bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget oavsett om man omfattas av kollektivavtal eller om man reser utom eller inom Sverige.

En tjänstereseförsäkring bör omfatta följande:

  • personskydd - som bland annat ersätter läkar- och resekostnader, akut tandbehandling, merkostnad vid hemtransport, anhörigas resa till svårt skadad, extrakostnader vid sjukhusvistelse, ersättning för sveda och värk
  • bagageskydd - ersätter förlorad personlig lös egendom, företagets egendom samt resehandlingar och pengar
  • förseningsskydd - täcker resgods samt försenad person
  • kapitalbelopp - invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall och smitta
  • ansvarsskydd, rättsskydd samt överfallsskydd.

I en tjänstereseförsäkring ingår också vanligtvis olika moment som inkluderar avbeställningsskydd, dagsersättning vid kidnappning, kristerapi och självriskskydd.

Vad räknas som en tjänsteresa?

Resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats eller bekostats av arbetsgivaren.

Resor mellan den försäkrades arbetsplats och hemmet räknas inte som tjänsteresa.

Försäkringen gäller normalt för anställda, styrelseledamöter och VD som företar tjänsteresa för företagets räkning men även andra varianter kan förhandlas.

För mer information, kontakta