Sverige
Transportförsäkring av varor

Transportförsäkring av varor

Varuägare kan idag stå inför komplicerade risker samtidigt som kraven ökar på att varor och produkter skall komma fram hela och i tid. Vädret är i förändring, stormar och orkaner inträffar idag oftare än tidigare. Vi läser och ser på TV om pirater som kapar både fartyg och last och det sker dagligen stölder av lastbilar och trailers där både fordon och last representerar ansenliga värden. Detta sker i stor omfattning även i Sverige.

Aon skräddarsyr försäkringslösningar

Aon är specialister inom varutransportförsäkring. Vi genomför riskanalyser och skräddarsyr försäkringslösningar, oavsett om det handlar om inhemska eller internationella risker. De flesta av våra kunder har också ett betydligt bredare och mer omfattande skydd än marknaden i övrigt.

Aon kan följa kunderna i världen

Aon har fler än 500 kontor i 120 länder och tack vare vår globala och specialiserade organisation kan vi i egen regi följa och hjälpa våra kunder i de flesta länderna runt om i världen vare sig det gäller rena transporter, speciella projekt, komplicerade transporter eller skadeförebyggande arbete.

Aon har stor kunskap om gällande lagstiftning runt om i världen och vilka länder som har ratificerat vilka konventioner. Vi har givetvis också goda kunskaper kring leveransvillkor i olika länder.

Aon har kunder inom alla branscher

Våra kunder finns idag inom hela spektrat av det svenska näringslivet exempelvis petrokemi-, verkstads-, läkemedels-, livsmedels- och fordonsindustrin.

Aon förmedlar även logistik-, speditions- och fraktföraransvarsförsäkring. Några av Sveriges största transportörer har idag sin försäkring förmedlad via Aon.

För mer information, kontakta