Sverige
Egendoms- och avbrottsförsäkring

Egendoms- och avbrottsförsäkring

Risk för egendomsskada och avbrott i verksamheten utgör ofta en central del av många av våra kunders försäkringsbehov. Att utforma ett anpassat försäkringsprogram för egendoms- och avbrottsskada kan vara komplext och kräver hög kompetens och erfarenhet för att förstå hur kundens verksamhetsrisker kan transfereras genom egendoms- och avbrottsförsäkringen på bästa sätt.

Aons team arbetar nära kunden

Aon ser till att all kompetens kommer kunden tillgodo genom att vi i nära samarbete med kunden alltid arbetar i team med både specialistmäklare, riskingenjörer och kundansvarig. Vi fäster stor vikt vid att lära känna kundens verksamhet och vi låter våra riskingenjörer identifiera kundens risker.

Kundanpassad lösning

Vi är helt övertygade om att en gedigen förståelse och ett genuint intresse för kundens verksamhet och risker leder till bättre individuellt anpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Egendoms- och avbrottsförsäkring representerar ofta den största delen av premiekostnaden och är därför högt prioriterad hos våra kunder. Vi har utvecklade riskanalysverktyg som stöder våra kunders arbete med Risk Management.

Möjlighet att påverka premieutvecklingen

För att bibehålla en kostnadseffektiv premienivå arbetar vi ständigt och proaktivt med riskhantering, skadeuppföljning, utvärdering av existerande försäkringsprogram och nya försäkringsmarknader samt följer premieutvecklingen och arbetar med jämförelser av premienivåer inom kundens bransch. Tack vare vår enorma köpkraft vi har gentemot försäkringsbolagen, kan vi förhandla fram konkurrensmässiga premier för våra kunders räkning.

Vi är aktiva i försäkringsmarknaden

Vi är den största leverantören av kunder till de flesta försäkringsbolagen i Sverige och internationellt. Vi är ständigt aktiva i försäkringsmarknaden med upphandlingar och arbetar uteslutande med individuell och oberoende anpassning utifrån kundens förutsättningar.

Internationell koordinering

För många kunder är det viktigt med en bra och fungerande internationell koordinering av egendoms- och avbrottsprogrammet, vilket vi kan erbjuda genom Aon Global Client Network.

Programoptimering

Aon arbetar både med direkt- och återförsäkringsplaceringar av hela eller delar av kundens försäkringsprogram, beroende på vad som är bäst för kunden.

För mer information, kontakta: