Sverige

Riskkonsulttjänster

Aons 16 riskingenjörer arbetar med riskhantering tillsammans med kunderna för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet. Vidare bistår Aon Risk Consulting med värdefulla underlag vid upphandling och förnyelse av kundernas försäkringar.

Hela världen som arbetsfält

Aons riskingenjörer är placerade vid Aons kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men har hela världen som arbetsfält. Tillsammans med kunderna tar Aon sig ut till deras anläggningar, vare sig det är gruvor i Norrland, tillverkare av färg i Kina eller cigarrtillverkning i Sydamerika.

Riskingenjörsarbetet kan kortfattat sammanfattas till följande tjänster:

 • Riskbesiktningar
  Upprättande av försäkringsteknisk information såsom verksamhetsbeskrivning, kartläggning av risker, skyddstekniska installationer och storskadebedömning inklusive avbrott.
 • Rekommendationsrapporter
  Rapporter som beskriver eventuella risker och brister i verksamheten, samt en rekommendation för hur dessa kan åtgärdas.
 • Skadeförebyggande standarder
  Ett skräddarsytt dokument för respektive kund som anger kundens riktlinjer för hur verksamheten ska skyddas.
 • Riskgradering
  Ett webbaserat riskgraderingssystem som anger hur väl en anläggning uppfyller kundens specifika skadeförebyggande standard. Riskgradering och en skadeförebyggande standard ger en bättre förståelse för de krav som ställs på verksamheten och hur anläggningen ligger till i förhållande till dessa krav.
 • Risk Mapping
  En med kunden gemensam övning som syftar till att identifiera och kartlägga risker som spänner över flertalet riskområden. Risk Mapping kan genomföras på olika nivåer inom ett företag.
 • Kontinuitetsplanering
  Aon identifierar tillsammans med kunden företagets risker och utvecklar en strategi för att minimera ett eventuellt stillestånd eller annan påverkan på företaget.
 • Analys av leverantörsberoenden
  En kartläggning och riskanalys av kritiska leverantörer som identifierar hur väl skyddad och förberedd leverantören är och vilken påverkan de kan ha på den egna verksamheten.

Övriga tjänster

Ni kan också få hjälp i ert arbete med riskhantering genom att hyra in en av våra riskingenjörer som säkerhetschef. Övriga tjänster ni kan få hjälp med är:

 • Business Impact Analysis (BIA)
 • Maskinskadeanalyser
 • Analys av internberoenden
 • Utbildningar/Seminarier
 • Due Diligence-besiktningar