Sverige
Fakultativ återförsäkring

Fakultativ återförsäkring

När captives eller försäkringsbolag råkar ut för exponeringar som överskrider deras kapacitet kan Aon Benfield Facultative med sin världsledande position inom fakultativ återförsäkring ta fram effektiva återförsäkringslösningar.

Vi skapar köpkraft och möter era behov

Aon Benfield Facultative är världens ledande förmedlare av fakultativ återförsäkring. Detta skapar en köpkraft vilken ni som uppdragsgivare får tar del av. Vår position gör det möjligt för oss att säkerställa fakultativa återförsäkringslösningar för exponeringar till konkurrenskraftiga premienivåer.

Vi kan tillhandahålla er återförsäkringskapacitet från världens ledande återförsäkringsbolag. Vår globala täckning kombineras med lokal närvaro i mer än 50 länder, däribland Sverige.

Våra analytiker har tillgång till analysverktyg och benchmarkingstudier som gör det möjligt att skapa lösningar vilka möter ert bolags behov. I dessa lösningar kombinerar vi ett maximalt utnyttjande av marknad, programstruktur och pris.

För mer information, kontakta: