Sverige
AonLine

All viktig riskinformation på ett säkert ställe

Har ni svårigheter att snabbt ta fram en överblick över era försäkringar eller skadestatistik? Är de gömda i ett dokumentskåp? Eller i sex olika format spridda över ditt nätverk? Kan ni säkert säga att detta är det senaste försäkringsbrevet? Har ni problem att distribuera ut eller kommunicera den senaste försäkringsinformationen inom er organisation? Om ni svarat ja på någon av dessa frågor, är AonLine lösningen för er.

AonLine samlar all viktig riskinformation

AonLine hjälper hundratals organisationer och tusentals användare världen över att effektivisera och underlätta arbetet med att hantera viktig riskinformation. Med sina omfattande webbaserade riskhanteringslösningar, ger AonLine er ett brett utbud av verktyg och resurser för att bedöma, lindra och analysera era risker.

En enda inloggning för er riskhantering

AonLine ger er personligt anpassade verktyg för riskhantering, online-applikationer och en kunskapsdatabas. Ert team får tillgång till en interaktiv samarbetsmiljö, som främjar lagarbete, förbättrar arbetsflödet och som höjer er strategiska roll i riskhanteringen inom er organisation.

Skapa ditt eget risksamhälle

AonLines interaktiva funktioner gör att ert serviceteam får hjälp eller råd oavsett var i världen ni befinner er. AonLine kan också hantera olika projekt som kontinuerligt kan följas online av både er och ert team. En av de största styrkorna med AonLine är projektfunktionen samt onlinebiblioteket över alla era viktiga dokument. AonLine ger er också tillgång till en rad olika lokala, regionala och globala verktyg som t ex Aon Global Account Management System (GAMS).

Lyft vikten av riskhantering i ert företag

AonLine kan också användas för att öka medvetenheten rörande riskhanteringsfrågor inom hela er organisation. Ni kan enkelt få tillgång till och vidarebefordra nyheter om exempelvis potentiella katastrofala naturskador och geopolitiska händelser, enkelt leverera aktuell risk- och försäkringsinformation samt läsa om ändringar i bestämmelser och lagstiftning både på lokal och på global nivå.

För mer information, kontakta: