Sverige
fordonsforsakring.png

Fordonsförsäkringar

 

Vi förmedlar samtliga typer av fordonsförsäkringar för företag.

 

 

Att äga fordon innebär alltid att det finns risk för skador. Utöver rena trafik- och vagnskador kan ett fordon utsättas för stöld eller annan typ av skada där den blir stående för reparation.

Vi på Aon har lång erfarenhet av att förmedla fordonsförsäkring och våra kunder är allt från mindre lokala företag med enstaka bilar till stora internationella koncerner med en bred och varierad fordonsflotta. Vårt internationella nätverk sträcker sig över 120 länder och vi kan därför hantera stora internationella försäkringsprogram med gemensam styrning från ett specifikt land.

En egen kundtjänst

Aon har en egen kundtjänst vilket gör att vi kan hantera administration som normalt sett ligger hos försäkringsgivaren och på så sätt tillhandahålla ett fullserviceerbjudande till dig som kund. Detta öppnar samtidigt upp möjligheten för flera försäkringsbolag, som inte önskar eller kan hantera hela administrationen, att konkurrera om risken för ett specifikt program.

Din partner i fordonsbranschen

Vi erbjuder våra tjänster för samtliga typer av fordon och tillsammans identifierar vi vilket försäkringsbehov just ditt företag är i behov av.

En viktig del i vårt arbete är att konkurrensutsätta, upphandla, rekommendera och placera försäkringar. Men vi gör mycket mer än så. Vi;

  • agerar som kravställare och pådrivare gentemot försäkringsbolagen
  • analyserar och kvalitetsgranskar skadestatistik och jämför försäkringsvillkor
  • bevakar aktivt försäkringsmarknaden
  • ger tips och råd kring skadeförebyggande åtgärder


Allt behöver inte vara specialanpassat

En skräddarsydd lösning kanske är mer än vad du känner att ditt företag behöver.

Det är helt ok. Vi har också en färdigupphandlad motorförsäkring med en konkurrenskraftig premie. Det är en motorförsäkring som riktar sig till små och stora företag som äger från två fordon och uppåt.

Läs mer om vår färdigupphandlade motorförsäkring >>