Sverige
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

I en värld som konstant förändras kan hanteringen av ansvarsrelaterade risker vara en komplex och tidsödande process. Aon har gedigen erfarenhet inom ansvarsförsäkring och kan hjälpa er med att identifiera, hantera och transferera riskerna.

Aon förstår riskerna

Ett kostnadseffektivt ansvarsförsäkringsprogram kan skapas endast genom stor förståelse för de risker som finns inom en koncern. Genom analyser och jämförelser med motsvarande företag kan Aon identifiera företags optimala försäkringsbelopps- och självrisknivåer.

Försäkringsprogrammen kundanpassas

Aon hanterar ansvarsförsäkringar för en mängd olika koncerner med internationell verksamhet. Aons erfarenhet används för varje enskild ansvarsförsäkring som skapas och kan därigenom säkerställa att varje koncerns försäkringsprogram till stor del kundanpassats utifrån specifika behov.

Ansvarsförsäkringar förändras

Alla ansvarsförsäkringar som skapas måste förändras i samma takt som koncernens verksamhet förändras. Aon fokuserar på att upprätthålla en effektiv kommunikation med sina kunder för att sprida kunskap om hur försäkringsmarknaden fungerar och för att få kännedom om hur koncernen utvecklas, och därigenom möjliggöra ytterligare kundanpassning av ansvarsförsäkringsprogrammet.

För mer information, kontakta: