Sverige

Gruppförsäkringslösningar

 

Aon är din partner för lojalitetsskapande gruppförsäkringslösningar

Aon utvecklar och administrerar gruppförsäkringslösningar som skapar lojalitet och bygger ett mervärde för våra kunders produkter och tjänster.

Strategiska lösningar för att skapa lojalitet

Vi tror inte på en lösning som ska passa alla, utan är medvetna om att alla kunder har olika behov och därför behöver skräddarsydda och innovativa försäkringslösningar.
Vår produktportfolio med gruppförsäkringar riktar sig till organisationer och företag inom alla branscher och är ett lojalitetsskapande komplement till de egna produkterna eller tjänsterna. Vad du vill erbjuda eller hur dina gruppförsäkringar ska vara utformad är det nästan bara fantasin som sätter gränserna för.

Branscher och segment vi har stor erfarenhet inom

 • Teknologi, Media, & Telekom (TMT)
 • Fordon och vagnparker
 • Bostadsutveckling och nyproduktion
 • Bank och finansiella institut
 • Detaljhandel
 • Försäkringserbjudande via arbetsgivare

Ett urval av våra försäkringsprodukter

 • Produktförsäkringar (T.ex. mobilförsäkring för smartphones och surfplattor)
 • Fordonsförsäkring (samtliga fordonstyper)
 • Allriskförsäkring
 • Trygghetsförsäkring i samband med bostadsköp
 • Taxiförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Reseförsäkring (avbeställningsskydd)
 • Betalskyddsförsäkring
 • Förlängda garantier

Vi kan försäkring

När du ingår ett samarbete med Aon får du tillgång till våra experter som arbetar dedikerat för att skapa ett långsiktigt partnerskap med dig vilket ger ett större värde för ditt företag och dina kunder. Vi är redo att lyssna på dig, analysera dina behov och ta fram en innovativ och kostnadseffektiv lösning för att förbättra värdet av ditt kunderbjudande.


Läs mer vad vi kan göra för dig >>