Sverige
Webblösningar

Webblösningar

Aon har utvecklat flera webblösningar som alla är utformade för att säkerställa att vi kan leverera de bästa råden till våra kunder. Några lösningar har utvecklats internationellt och sedan anpassats till svenska förhållanden, medan andra har utvecklats lokalt.

Webblösningar för riskhantering

De webblösningar som vi på Aon Risk Solutions i Sverige erbjuder våra kunder är oftast utvecklade av Aon fast i andra länder. Lösningarna har anpassats till svenska förhållanden i allmänhet, samt till våra svenska kunders specifika behov. Det innebär dels att webblösningarna har testats grundligt på flera kontinenter och att språket är på engelska. Ett verktyg vi erbjuder är t ex AonLine.

Webblösningar för pensionsområdet

På pensionsområdet erbjuder Aon Sweden kunderna en skräddarsydd lösning för administrationen och kommunikationen av bolagets pensionspolicy. Varje enskild användare får tillgång till information som individen behöver. Systemet kallas Aon Solutions Personal Pension.

För globala pensionslösningar har vi ett internationellt system som heter Greater Insight.

För mer information, kontakta: