Sverige
Återkallelseförsäkring

Återkallelseförsäkring

Varje dag tvingas företag runtom i världen att återkalla sina produkter, vilket kan dra åt sig ett stort massmedialt intresse. Vitt skilda industrier såsom livsmedels-, elektronik-, leksaks- och bilindustrin har samtliga påverkats av stora globala återkallelser på senare tid.

Lösningar inom samtliga industrier

Av tradition är många företag oförsäkrade mot händelser som återkallelse, förorening, manipulation eller utpressning. Sådana skador kan innebära enorma konsekvenser och kan också skada ett företags anseende, vilket direkt skadar företagets varumärke och inverkar negativt på resultatet. Aon tillhandahåller försäkrings- och riskhanteringslösningar inom samtliga industrier, oberoende om kunden är en återförsäljare, tillverkare, importör eller leverantör.

För mer information, kontakta