Sverige

Kontakta oss

Vill du prata med en svensk eller internationell expert? Har du frågor eller synpunkter som du vill dela med dig av? Det finns flera sätt att kontakta oss, beroende på ditt ärende.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du kan kontakta oss om du har några frågor eller om du och ditt företag behöver vår hjälp. Kontaktuppgifter till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö finns här i högerspalten.

Vill du kontakta ett Aonkontor i ett annat land?

Klicka på rubriken ”Välj land” längst till höger i menyn här ovanför om du vill kontakta ett Aonkontor i något av de 120 länder vi finns representerade i.

Har du gjort test via Aon Assessment?

Har du frågor om test eller behöver hjälp för att genomföra test kontakta Aon Assessment på: [email protected]
Du kan även läsa mer om test här https://assessment.aon.com/sv-se/online-assessment/forbered-dig-infor-testning

Klagomål och vägledning

Om du inte är nöjd med Aons tjänster kan du i första hand vända dig med synpunkter till den ansvarige förmedlaren eller dennes chef. Du kan även kontakta Aons klagomålsansvarige (se kontaktuppgifter nedan) för att kostnadsfritt lämna in ett klagomål.

När du vänder dig till Aon med ett klagomål ber vi dig ange följande:

  • Vem du är och hur Aon kan komma i kontakt med dig
  • Vad du vill klaga på, gärna med så många detaljer som möjligt
  • Namnet på den förmedlare som klagomålet gäller
  • Datumet när förhållandet du vill klaga på inträffade
  • Relevant underlag som påvisar det förhållande som klagomålet gäller

Aon behandlar inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Aon registrerar alla klagomål för att kunna följa upp och analysera hur verksamheten kan förbättras. Vi besvarar klagomål så snart som möjligt och inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in till oss. Om Vi inte kan besvara ditt klagomål inom 14 dagar kommer Vi att meddela dig och förklara orsaken till detta, samt informera om när ett svar kan förväntas.
 


Aons klagomålsansvarig

Adress | Aon Sweden AB, Att: Klagomålsansvarig | Box 27093, 102 51 Stockholm
Telefon | +46 (0) 8-697 40 00
Epost | Caroline Wikström | [email protected]
Hemsida | www.aon.se/kontakta-oss

Du som är konsument kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering, men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Adress | Konsumenternas Försäkringsbyrå | Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon | +46 (0) 200-22 58 00
Epost | Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se
Hemsida | www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, men prövar inte tvister. Konsumenternas Bank- och finansbyrå gör också oberoende jämförelser av bland annat kontokort och tar fram privatekonomiska kalkyler.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Adress | Konsumenternas Bank- och finansbyrå | Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon | +46 (0) 200-22 58 00
Epost | Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se
Hemsida | www.konsumenternas.se

Du som är konsument kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.
 

Tvistlösning

Om Aon har avslagit ett krav du har framställt helt eller delvis, eller inte svarat alls, kan du som är konsument kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt lämnar rekommendationer om hur tvister kan avgöras. Du kan läsa på ARN:s hemsida om vilka tvister de prövar och inom vilken tid du måste kontakta ARN.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Adress | Allmänna reklamationsnämnden | Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon | +46 (0) 8 508 860 00
Epost[email protected]
Hemsida | www.arn.se

Konsumenter och näringsidkare kan väcka talan mot Aon i allmän domstol, i första hand i Stockholms tingsrätt.

Report wrongdoing/Whistleblower

Reporting Channel: the Aon Ethics Helpline can be contacted online, or by calling 020-799 111. At the English prompt dial 877-384-4276.

You can also report a wrongdoing by e-mail: [email protected].

Read more

Våra kontor i Sverige