Sverige
Kidnap & Ransom

Kidnap & Ransom

Kidnappning blir alltmer frekvent i världen och konsekvenserna kan bli allvarliga. En annan stor risk för företagen är hotet om utpressning. Stora kostnader uppstår i samband med och i efterdyningarna av ett större utpressningsfall som till exempel lösensummor, affärsavbrott, rättstvister, ogynnsam publicitet, återställande av verksamheten, förändringar av säkerheten och utbildning.

Erfarenhet och förtroende

Control Risks Group, världsledande inom Kidnap & Ransom-risker, presenterade en rapport som visade att 31 % av deras behandlade fall härrör från Europa. Aon har stor expertis inom analys och utformning samt placering av försäkring såväl i Sverige som globalt. Vi hanterar våra kunders uppdrag med stor omsorg och strikt konfidentiellt.

För mer information, kontakta: