Sverige
Politiska risker

Politiska risker

Att göra affärer utomlands kan vara svårt, särskilt inom nya marknadsområden där ett företags tillgångar kan skadas genom konfiskering, nationalisering, krig och samhällsoro. Andra risker företag med verksamhet utomlands exponeras för är valutaväxlingar, uteblivna betalningar, import- och exportembargon, och indragna licenser. Genom försäkring och riskhantering kan Aon hjälpa till att skydda företagens internationella handel, utrikesinvesteringar och tillgångar i instabila länder och regioner.

Mer information, broschyrer, risk maps et.c. finns att hämta på Aon.com´s hemsida
>> klicka här


För mer information, kontakta