Sverige
Terrorismförsäkring

Terrorismförsäkring

Terrorism idag är mer svårhanterlig än någonsin tidigare. Extremistgrupper som attackerar organisationer finns över hela världen och många skadas utan att ha varit det primära målet för attackerna. En attack i närheten av en anläggning kan medföra kroppsskador, egendomsskador, rörelseavbrott, ökade kostnader och skadeståndskrav från allmänheten.

Aon har experter inom området

Aon har utvecklat ett unikt tillvägagångssätt för att hjälpa sina kunder genom att arbeta med och analysera riskerna tillsammans med experter inom området, för att på ett effektivt sätt sprida riskerna. Vårt team består av före detta underrättelse- och regeringstjänstemän inom säkerhetsbranschen, vilket innebär att vi har förmedlare som hanterat och arbetat med mer än tusen terroristincidenter. Vårt mäklarteam har ett mycket starkt inflytande i branschen och besitter ovärderlig expertis inom området.

Alfa - Aons globala terrorismlösning
Efter exempelvis händelsen i augusti 2015 när en kraftig bomb exploderade i centrala Bangkok mitt under rusningstrafik, så vill vi ännu mer betona vikten av att företag i riskområden har en terrorismtäckning. En attack i närheten av dina anläggningar kan bland annat medföra person- och egendomsskador, rörelseavbrott, extrakostnader och skadeståndskrav från allmänheten.
Aon har skapat en ny och exklusiv föräskringslösning för terrorism- och poliskt våld - kallad Alpha. Försäkringen ger ett omfattande försäkringsskydd för kostnader uppkomna på grund av en terroristhandling.

Mer information finns också på: Aon Risk Maps Site

För mer information, kontakta