Sverige
Skadeservice

Skadeservice

Vi har kompetensen att serva våra kunder med skadehantering genom egna skadereglerare, jurister, riskingenjörer och erfarna mäklare. Våra kunder assisteras både före och efter att skadan har inträffat. Strategier och rutiner sätts upp som underlättar och minskar den finansiella effekten av en skada. Servicen omfattar mer än ett traditionellt mäklaruppdrag och sträcker sig över en rad områden som bidrar till att leverera effekten av de försäkringar vi placerar till exempel egendoms- och ansvarsrelaterade försäkringar.

Skaderapportering

När en skada inträffar är rutiner och tydlig information alltid viktigt. Vi har därför bra system och manualer som underlättar skadeanmälan och rådgivning när något inträffar.

Aktiv skadeservice

Vi bidrar aktivt med att stötta våra kunder när en skada inträffar, oavsett skadans storlek. Vi bidrar dagligen med rådgivning i skadeärenden, skadebesiktning, skadereglering för vissa försäkringsformer och förhandling med försäkringsbolagen för våra kunders räkning.

Skadeförebyggande arbete

Uppföljning av skadestatistik, incidentrapportering och analys av inträffade och framtida skador är en viktig del av vår strävan att arbeta aktivt med skadeförebyggande arbete tillsammans med våra kunder.

Skadeanalys

Med hjälp av egna konsulter och aktuarier hjälper vi även kunder med analys av skador för att hitta rätt balans mellan försäkringsskydd och självrisk. Analysen bidrar även till att optimera försäkringsplaceringen och den totala riskkostnaden.

För mer information, kontakta: