Sverige

Pensionsrådgivning till alla dina anställda

Den sorgliga sanningen är att om din personal inte gör bra pensionsval kommer många av dem att stå inför en ekonomisk svaghet när de ska gå i pension. Låt oss tillsammans hjälpa dem att göra genomtänkta val inför pensionen.

Ta en titt runt ditt kontor - de fem första personerna du ser; hur många av dem kan se fram emot en rimlig inkomst när de går i pension? Uppskattningarna varierar men även om du har ett bra pensionsprogram på plats antyder vår forskning att det kan vara så få som 2 av 5. Det är inte så underligt att ekonomiska bekymmer är en stor anledning att känna stress. Om dina anställda inte har råd att gå i pension när det är dags, är det ett stort problem. För dem självklart men för ditt företag också. Vi har märkt att allt fler företag runt om i världen utvecklas inte som en följd av en åldrande arbetskraft som inte har råd att gå i pension. Det minskar motivation och moral; gör det svårt för företagen att bereda plats för nya kompetenser. Det är en utveckling som inte bra för någon.


Det är därför vi arbetar aktivt för att göra ekonomisk rådgivning tillgänglig, inte bara för de med pensionsförmåner, utan för alla dina anställda.


Åtgärder baserade på fakta

Varje arbetsplats och varje arbetslag är olika. Därför vi kan inte bara anta vad dina anställda behöver. Vi behöver börja med jobbet att ta reda på det. Det gör vi med enkäter som sedan hjälper dig att forma ett välgrundat beslutsunderlag. Men vi adderar också fokusgrupper så att vi kan fånga upp icke-verbala signaler om vad dina anställda verkligen känner.


Förstå individen

Naturligtvis kommer din kommunikation att få större inverkan om den bottnar i din personals verkliga erfarenheter och ambitioner. Vi hjälper dig att kartlägga de anställdas ekonomiska resa och segmentera din arbetskraftsdata så att din information alltid är relevant.

Låt oss hjälpa dina anställda

Vi pratar gärna om dina anställda och hur vi kan hjälpa dig att hjälpa dem.

Skriv några rader till oss eller ring på 08 697 40 76.