Sverige

Det är en utmaning att öka engagemanget för tjänstepensionen

Att locka din personal att engagera sig i informationen kring företagets pensionsplan har alltid varit svårt - och automatisk anslutning har gjort det än tuffare.

Det har alltid varit en hög tröskel att övertyga de anställda att engagera sig fullt ut i vad som gäller företagets pensionsplan, men det är viktigt att de fattar informerade, aktiva beslut och förstår de fördelar de får. Automatisk anslutning till pensionsprogrammet har också gjort uppgiften ännu svårare. Och anledningen är enkel: när du får veta att du automatiskt ingår i det pensionsprogram som finns på ditt företag är det bara naturligt att anta allt redan är ordnat. Folk slutar intressera sig och den lagstadgade skrivna informationen räcker helt enkelt inte.


För alla typer av pensionsprogram upplever vi att det är mer effektivt att ta ett kliv tillbaka, att tänka på de anställda och förse dem med den information de behöver under varje del av processen:


Personliga möten för nyanställda. När ny personalen ansluts till i din pensionsplan är det värt att ta sig tid att tydligt förklara och se till att de förstår programmet. Vi på Aon hjälper till med gruppgenomgångar eller med enskild support där det behövs.


Seminarier - Individuell vägledning för alla. Fysiska möten är ett effektivt sätt att skapa engagemang eftersom de är interaktiva. Våra ”Inför pensionen”-möten är perfekta för alla som fyllt 50 år eller mer. Vi hjälper till att börja se över investeringarna som är gjorda för att de ska uppfylla planen för den annalkande pensionen. Och för yngre medarbetarna har vi seminarier som förklarar varför det är så viktigt att spara för framtiden redan nu.


Det här är något vi lärt oss genom erfarenhet. Vi har hundratals duktiga medarbetare över hela världen som är fokuserade på att hjälpa arbetsgivare att hålla en dialog med sina anställda. Och när du väljer Aon som samarbetspartner finns all vår samlade kompetens till ditt förfogande.


Vi har arbetat hårt för att utveckla nya, spännande sätt att få dina anställda att tänka på sina pensioner och ge dem bästa möjliga chans till ett bra pensionsutfall. Vi är verkligen stolta över resultaten - och vi skulle vilja visa dig.

Prata med oss

De anställda måste få möjlighet att fatta välgrundade beslut kring sin pension och du behöver också värdera din investering.

Skriv några rader till oss eller ring på 08 697 40 76.