Sverige
Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen

Aon har sedan många år arbetat med att utveckla anpassade försäkringslösningar för fastighetsbolag. Våra medarbetare har specialistkunskap och mångårig erfarenhet av samarbete med de största fastighetsbolagen i Sverige.

Aons helhetskoncept

Våra kunder får alltid hög personlig service av vårt team av specialister inom branschen. Vi erbjuder ett helhetskoncept som omfattar:

 • lägre riskkostnad
 • riskmapping, en modell för riskidentifiering och handlingsplan
 • riskbesiktningar och riskgradering
 • stöd och rådgivning vid större skador samt oberoende rådgivning och villkorstolkning av egna skadereglerare
 • jämförelse av marknadens premier, villkor och självrisker
 • AonLine, en webbaserad plattform för information och kommunikation
 • transaktionslösningar
 • kontraktsfrågor
 • egendoms- och avbrottsförsäkring samt hyresförlustförsäkring
 • ansvarsförsäkring inklusive miljöansvar
 • VD- & styrelseansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring

För mer information, kontakta: