Sverige
Finansiell sektor

Finansiell sektor

Myndigheter ställer idag allt större krav på bankernas kontroll och finansiering av operativa risker. Aon är erkänd av myndigheterna som den aktör på försäkringsmarknaden med störst kompetens och förmåga att proaktivt assistera i dessa frågor.

Vi har unik kompetens

I samarbete med Baselkommittén har Aon sedan slutet på 1990-talet investerat långsiktigt i att bygga upp kompetens, speciallösningar och verktyg när det gäller de finansiella institutionernas operativa risker. Med utgångspunkt i vår stora globala kundbas i kombination med allmänt tillgänglig information, har Aon utvecklat den mest detaljrika och användbara skadedatabasen - OpBase(R).

Vårt svenska team arbetar nära Aons globala specialister och har en unik kompetens att proaktivt och konkret assistera bankerna i dessa frågor. Vi arbetar med professionsansvars-, kriminalitets-, VD-, och styrelseansvarsförsäkringar samt även försäkringar för oauktoriserad trading, anställningsrelaterade krav och förvaltaransvar.

Affinitylösningar för era kunder

Vårt team för gruppförsäkringslösningar är också framgångsrika i att tillsammans med våra kunder designa och placera försäkringslösningar för era slutkunder. 

För mer information, kontakta: