Sverige
Hälso- och sjukvårdsföretag

Hälso- och sjukvårdsföretag

Dagens hälso- och sjukvårdsföretag möter ett enormt tryck från allmänheten genom krav på högkvalitativ service och billig vård samtidigt som det finns färre arbetstillfällen och en åldrande befolkning. Aon tillhandahåller heltäckande riskhantering åt företag inom hälso- och sjukvårdsindustrin avseende hälsovård och HR samt utformar förmånsplaner så att de möter kraven inom sjukvårdsindustrin.

Komplett service

Vårt nätverk av experter hjälper er att uppnå de finansiella och riskrelaterade krav hälso- och sjukvårdsindustrin ställer genom att erbjuda er en skräddarsydd riskhantering inom vård och förmåner. Vi samordnar all kunskap som finns tillgänglig inom Aon över hela världen för att kunna ge er en skräddarsydd och effektiv lösning innehållandes:

  • Riskhantering
  • egendom & ansvar
  • skadehantering
  • personal och organisation (HR).

För mer information, kontakta: