Sverige
Hotellbranschen

Hotellbranschen

Aon har sedan många år arbetat med att utveckla anpassade försäkringslösningar för hotellverksamheter i dess egenskap av operatörer och/eller fastighetsägare. Hos Aon får ni tillgång till en försäkringsavdelning som har specialiserat sig på risk- och försäkringsfrågor inom er bransch.

Aons helhetskoncept

Våra kunder får alltid hög personlig service av vårt team av specialister inom branschen. Vi erbjuder ett helhetskoncept som omfattar:

 • lägre riskkostnad
 • riskmapping, en modell för riskidentifiering och handlingsplan
 • riskbesiktningar och riskgradering
 • stöd, rådgivning och villkorstolkning vid större skador av egna skadereglerare
 • jämförelse av marknadens premier, villkor och självrisker
 • AonLine, en webbaserad plattform för information och kommunikation
 • transaktionslösningar
 • kontraktsfrågor
 • internationella försäkringsprogram
 • egendoms- och avbrottsförsäkring samt hyresförlustförsäkring
 • allmänt ansvar samt produktansvarsförsäkring
 • VD- & styrelseansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring
 • pensions- och personrisker.

För mer information, kontakta: