Sverige
Konsultansvar

Konsultansvar

För företag som arbetar med yrkesmässig, rådgivande verksamhet är enbart ansvarsförsäkring vanligen inte tillräcklig för att ge ett fullgott försäkringsskydd. Ansvarsförsäkringen kan behöva utökas eller så behöver företaget teckna en separat konsultansvarsförsäkring/professionsansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen kan behöva utökas

Den allmänna ansvars- och produktansvarsförsäkringen gäller då företaget får skadeståndskrav till följd av en person- eller sakskada. En konsultansvarsförsäkring täcker även ekonomisk skada i samband med yrkesmässig, rådgivande verksamhet. Försäkringen täcker skadestånd på grund av fel eller försummelse där försäkringstagaren genom rådgivning orsakar en tredje part en ren förmögenhetsskada.

Legala krav för flera yrkesgrupper

För flertalet yrkesgrupper, t ex advokater och fastighetsmäklare finns det legala krav att teckna försäkring för ren förmögenhetsskada. Dessa yrkesgrupper har ofta skräddarsydda försäkringslösningar för att matcha sin riskexponering. Det finns också krav som växt fram genom praxis vid tillämpning av olika branschers standardavtal. ABK är ett exempel på ett standardavtal med specifika försäkringskrav som många tekniska konsulter arbetar med.

Aon arbetar med lösningar för bland annat följande yrkesgrupper:

  • advokater, revisorer, fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, fastighetsvärderare och
  • försäkringsförmedlare
  • IT-konsulter
  • tekniska konsulter och arkitekter

Vi kan också bistå med att ta fram skräddarsydda lösningar även för andra konsulter än de ovan angivna.

För mer information, kontakta