Sverige
Livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen

Lagändringar och en global affärsmiljö innebär att företag inom livsmedels- och jordbrukssektorn ständigt står inför nya risker. Aon hjälper till att analysera och minimera era risker samt håller nere riskkostnaderna.

Skräddarsydda lösningar

Områden som livsmedelssäkerhet, leverantörsrisker, bioterrorism, genmodifierade organismer, global uppvärmning och föroreningar kan få stora ekonomiska konsekvenser om de inte identifieras och hanteras. Aon erbjuder kundanpassad riskhantering och försäkringsrådgivning inom er bolags- och branschspecifika produktion. Vi hjälper till att analysera och minimera era risker samt att hålla nere era totala riskkostnader. Som professionell rådgivare identifierar Aon de utmaningar som bolaget står inför och utvecklar effektiva och långvariga lösningar för riskkontroll.

Det här kan Aon hjälpa er med

Aon erbjuder lösningar för att minimera skador och avbrott bland annat genom analys av nedanstående risker:

 • livsmedelssäkerhet
 • störningar i leveranskedjan
 • pandemier
 • epidemiförsäkring/avbrott
 • terrorism hemma och utomlands
 • genmodifierade livsmedel
 • effekter av klimatförändringar
 • oavsiktlig och avsiktlig kontaminering av livsmedel
 • skador på företagets varumärke och rykte
 • miljömässiga hinder
 • myndighets- och lagändringar
 • återkallelse av levererad produkt

Aons team inom livsmedel består av specialister som levererar kundanpassade lösningar för att motverka avbrott i produktion, bearbetning och distribution. Våra kunder består av ett stort antal företag inom livsmedelsindustrins samtliga områden, som producenter, leverantörer, grossister, detaljister och restauranger.

För mer information, kontakta: