Sverige
Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Aon är väl insatt i de frågor som är viktiga för offentlig verksamhet avseende risk och försäkring och vi kan det regelverk som omgärdar verksamheten. Vi är medvetna om att risk- och skadehantering samt kostnadseffektiv riskfinansiering är speciellt utmanande för offentlig verksamhet och vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hjälpa till att möta dessa utmaningar.

För mer information, kontakta