Sverige
Utbildningsföretag

Utbildningsföretag

Aon tillhandahåller försäkrings- och riskrelaterade lösningar till alla former av utbildningsföretag.

Skolor

Genom innovation och specialisering inom detta segment, har Aon utvecklat försäkringslösningar, inklusive grundlig riskhantering, för att hantera riskexponeringar som har direkt inverkan på er skolverksamhet.

Högre utbildning

Aon har medverkat till att skräddarsy utformningen av försäkringslösningar för många institut som bedriver högre utbildning.

För mer information, kontakta