Sverige
Cyberförsäkring

Hur utsatt är du och ditt företag för cyberrisker?

Utvecklingen inom IT har skapat nya risker för företag som inte omfattas av traditionella egendoms- och ansvarsförsäkringar. Företag drabbas i allt större omfattning av informationsstöld från hackare. I dag betraktas det som ett av de största hoten som ett företag kan råka ut för och vi läser dagligen om olika typer och former av cyberattacker som drabbar företag både i Sverige och internationellt.

Aon erbjuder rådgivning, analys och verktyg för att kartlägga dessa risker samt presenterar försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav till följd av hackerangrepp, virusattacker samt anställdas misstag eller sabotage.

Läs mer om cyber i vårt produktblad(pdf)

 • Hur ser den nya tidens hot ut och hur går det att skydda sig?
 • Hur känsligt är ditt företag och vad händer om ditt företag drabbas av en cyberattack?
 • Behöver du försäkra ditt företag för konsekvenserna av någon form av cyberbrott?
 • Skyddas företaget redan på något sätt av det befintliga försäkringsskyddet, men täcker det allt?
 
 

Ta reda på om du ligger i riskzonen med hjälp av Aons Cyber Risk Diagnostic Tool

 

Verktyget hjälper dig att identifiera de viktigaste interna och externa faktorer som kan påverka ditt företags sårbarhet för att råka ut för cyberattacker. Detta enkla verktyg ger dig också en inblick i de viktigaste riskområdena och innehåller en praktisk vägledning om hur ni kan försäkra er om en effektiv it-riskhanteringsstrategi.

Testet tar ca 15 minuter att göra och efter testet får du:

 • En rapport med nyckeltal som belyser dina cyberriskfrågor
 • En visuell indikation och rating för dina identifierade cyberrisker
 • Praktiska råd om hur en effektiv cyberriskhanteringsstrategi kan se ut för dig och ditt företag


  Aon Cyber Diagnostic Tool
   

  Har du frågor, eller vill du ha en skräddarsydd rådgivning och/eller rekommendation vad du kan och bör göra? Kontakta oss! 

För mer information, kontakta: