Sverige
Cyberförsäkring

Hur utsatt är du och ditt företag för cyberrisker?

Utvecklingen inom IT har skapat nya risker för företag som inte omfattas av traditionella egendoms- och ansvarsförsäkringar. Företag drabbas i allt större omfattning av informationsstöld från hackare. I dag betraktas det som ett av de största hoten som ett företag kan råka ut för och vi läser dagligen om olika typer och former av cyberattacker som drabbar företag både i Sverige och internationellt.

Aon erbjuder rådgivning, analys och verktyg för att kartlägga dessa risker samt presenterar försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav till följd av hackerangrepp, virusattacker samt anställdas misstag eller sabotage.

Läs mer om cyber i vårt produktblad(pdf)

  • Hur ser den nya tidens hot ut och hur går det att skydda sig?
  • Hur känsligt är ditt företag och vad händer om ditt företag drabbas av en cyberattack?
  • Behöver du försäkra ditt företag för konsekvenserna av någon form av cyberbrott?
  • Skyddas företaget redan på något sätt av det befintliga försäkringsskyddet, men täcker det allt?


För mer information, kontakta: