Nederlands | Français Belgium

Waarom zet Aon in op fleet preventie?

 

Werkgevers moeten verkeersveiligheid van hun medewerkers verhogen

De cijfers spreken voor zich, gemiddeld vallen er 2 verkeersdoden per dag op de Belgische wegen, met daarbovenop een 10-tal zwaargewonden, 100 lichtgewonden en materiële schade aan meer dan 1.000 wagens. De tol van het verkeer blijft dus erg zwaar.

 

“Werkgevers moeten meer investeren in een veilige car policy en het verhogen van de veiligheid van hun werknemers”, stelt Al Pijnacker, Managing Director Automotive bij Aon.
“1 auto op 2 die in de showroom verkocht wordt, is een bedrijfswagen. En een kwart van de beroepsactieve Belgen rijdt met een bedrijfsvoertuig rond.”

Al Pijnacker ziet 3 domeinen waarin een bedrijf extra inspanningen kan en moet leveren:

  • op menselijk vlak, door werknemers continu te sensibiliseren, op te volgen, bij te sturen …
  • inzake innovatie en techniek: met een budget van 500 euro per jaar per werknemer kan een onderneming een aantal opties of functies verplicht maken in de car policy (bv. adapted cruise control, lane keeping, preventie apparaten …).
  • inzake innovatie en techniek: met een budget van 500 euro per jaar per werknemer kan een onderneming een aantal opties of functies verplicht maken in de car policy (bv. adapted cruise control, lane keeping, preventie apparaten …).

Veiligheid en mobiliteit gaan hand in hand

 

“Mobiliteitskosten zijn na personeelskosten de zwaarste financiële last voor een werkgever. Werkgevers onderschatten de impact van een verkeersongeval. Ze kennen meestal wel de directe kosten, die vaak neerkomen op het herstel van de schade aan de voertuigen. Maar de indirecte kosten vergeten ze. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de afwezigheid van de betrokken medewerker, eventuele extra kosten voor vervanging, winstderving bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een commerciële medewerker … De som van de indirecte kosten valt doorgaans veel hoger uit dan die van de directe kosten”, aldus Al Pijnacker.

Bedrijven zien preventie dan ook beter als een investering dan een kost. De financieel directeur, die waakt over de kosten, staat hierbij centraal. Maar ook de HR-afdeling zou een meerwaarde moeten zien in preventie, omwille van het comfort- of caring-principe. De vraag wie de fleet beheert, is dus erg belangrijk.

Brede range aan maatregelen

 

Nog volgens Al Pijnacker weten veel ondernemingen niet goed hoe ze preventie moeten aanpakken. Slechts een beperkt aantal werkgevers levert dan ook efficiënte preventie-inspanningen. Bedrijven doen er goed aan om een brede range aan preventiemaatregelen te nemen: sensibilisering, het aanpassen van de car policy, belonen en responsabiliseren van medewerkers in functie van hun rijgedrag, creëren van mogelijkheden voor thuiswerk … Vooral herhaling speelt een belangrijke rol, “one-shot-acties” worden vaak na verloop van tijd vergeten door bestuurders.

“Aon vindt het zijn plicht om risk managers binnen ondernemingen te wijzen op de noodzaak aan preventie. Werknemers in het verkeer vormen niet enkel een reëel risico, ze hebben ook een impact op het imago van het bedrijf. Cowboys in het verkeer bezorgen hun werkgever een slechte reputatie. Een gedragsverandering dringt zich in dat geval op.”

Hoe helpt Aon werkgevers op preventievlak?

 

Aon screent car policies van bedrijven en geeft advies over mogelijke aanpassingen. Een car policy is niet zomaar een document, het moet “leven”. Het is als het ware de bijbel voor de bestuurder van een bedrijfsvoertuig. Voorts kan Aon ondernemingen introduceren bij zijn preventiepartners. Ten slotte bezorgt Aon bedrijven via uitgebreide rapporteringen (data en analytics) een duidelijk zicht op bijvoorbeeld de top-3 van de omstandigheden van ongevallen met voertuigen van dat bedrijf. Ook benchmarks, onder de vorm van sectorgemiddelden, kunnen extra inzichten bieden. Dit cijfermateriaal is een perfecte uitvalsbasis voor aanpassingen van de car policy.